ข่าว

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ของประเทศไทย ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) บนเว็บไซต์ของศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว

วันนี้ (13 มกราคม 2565) นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดกระบี่ ได้เห็นชอบให้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก แจ้งความประสงค์ของประเทศไทย ที่จะนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ก่อนที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเอกสารให้ศูนย์มรดกโลก

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว

ล่าสุดพบว่าเว็บไซต์ของ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก ต่อไป

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว "พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว

สำหรับ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ตอนบนของคาบสมุทรไทย ในเขตจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่
     - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
     - อุทยานแห่งชาติแหลมสน
     - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
     - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
     - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
     - อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งนิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด