ข่าว

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน "มอบอาชีพสร้างชีวิต"อย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพะเยา และเชียงราย

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน

วานนี้ (วันพุธที่ 12 มกราคม 2565) "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ และนางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีม"แผนกสังคมสงเคราะห์" ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับ"ครัวเรือนยากจน" ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 8 ครัวเรือน

 

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยาและคณะกรรมการ ร่วมในพิธี ณ  บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านตุ่นใต้ อ.เมือง จ.พะเยา 

วันเดียวกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับ"ครัวเรือนยากจน"จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ครัวเรือน โดยมี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นางอำไพ บัวระดก รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย รวมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 2 จังหวัด รวม 28 ครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 558,800 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่"ครัวเรือนยากจน"สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลัก"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน

ภายใต้ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ" ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยมี นางศิริวรรณ โอภาสวงศ์ และ นางศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี  

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน

การดำเนินการ "โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ" มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดย"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"ได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับ"ครัวเรือนยากจน" เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 

 

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พะเยา และเชียงราย แล้วรวม 9 จังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"และกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" มอบอาชีพสร้างชีวิตอย่างยั่งยืน แก่ครัวเรือนยากจน

logoline