ข่าว

แถลงการณ์ชมรมครูกทม.ฯ ยื่น7ข้อขอนายกฯเป็นของขวัญ “วันครู2565”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แถลงการณ์ชมรมครูกทม.ฯ ขอรัฐบาลลดงาน ลดการประเมินที่ไม่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนลง ให้ครูได้มีเวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน 1 ใน 7 ข้อร้องขอต่อนายกฯ เป็นของขวัญ "วันครู2565"

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครู 2565” ทั้งในรูปแบบออนไลน์-ออฟไลน์ อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติครูไทยทั่วประเทศ ในวันที่ 16 มกราคม 2565 แต่อีกมุมหนึ่งของครูตัวเล็กๆมีข้อเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ เปิดเผย “คมชัดลึกออนไลน์” ถึงแถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ฉบับที่ 1/2565  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อร้องขอของครูต่อรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เนื่องใน “วันครู 16 มกราคม 2565”เพื่อเป็นของขวัญวันครูแห่งชาติ

ตามที่ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ได้ยื่นนำเสนอบทความเนื่องใน “วันครู 16 มกราคม 2565” ต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ท่าน ส.ส.ดร.ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ซึ่งมีอยู่จำนวน 8 หน้า เพื่อมีข้อร้องขอไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เพื่อขอให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติให้ได้ผลจริง นั้น

 

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ขอแถลงการณ์ข้อร้องขอของครู ต่อรัฐบาล มีดังนี้

1.) ขอให้สนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนและระบบคลื่นความถี่ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

2.) ขอให้กำหนดและจัดสรรอัตราในกลุ่มงานสนับสนุนให้เพียงพอ เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเดียว หรือมีงานอื่นที่รบกวนการปฏิบัติการสอนของครูให้น้อยที่สุด ครูจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

 

3.) ขอให้ลดนโยบายในระดับต่าง ๆ และลดงานหรือการประเมินที่ไม่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนลง ให้ครูได้มีเวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน

 

4.) ขอให้หาจุดที่เหมาะสมในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ให้มีความชัดเจนและมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจนครูเสียโอกาส และขอให้พิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การพัฒนาครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นลักษณะอื่นแทน ที่ไม่เป็นภาระแก่ครู

 

5.) ขอให้จัดอัตรากำลังครูให้เพียงพอ โดยพึงพิจารณาให้มีครูครบชั้น และครบทุกกลุ่มวิชา

 

6.) ขอให้งดหรือลดการอบรมครูในส่วนที่ไม่จำเป็น ซึ่งการพัฒนาครูควรจะอยู่ในขั้นตอนของสถาบันผลิตครู หรือการพัฒนาครูควรเกิดขึ้นจากหลักสูตรวิชาชีพครูที่มีความเข้มข้น ณ ขณะที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันผลิตครู เมื่อจบการศึกษาหรือจบหลักสูตรวิชาชีพครูมา จะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอย่างเข้มข้นแล้ว

 

7.) ขอให้จัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้ครู โดยให้มีบ้านพักครูที่เพียงพอ หรือเอื้ออำนวยเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดสรรเงินสวัสดิการอื่น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ จึงมีแถลงการณ์ข้อร้องขอ มาให้ท่านได้โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด