ข่าว

คุรุสภาจัดงาน "วันครู 2565" ครั้งที่ 66 ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คุรุสภาจัดงาน “วันครู 2565” ภายใต้แคมเปญ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 16 ม.ค.นี้ที่หอประชุมคุรุสภา รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ทาง Youtube : Suan Dusit University ของม.สวนดุสิต และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครู 2565” ทั้งในรูปแบบออนไลน์-ออฟไลน์ อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติครูไทยทั่วประเทศ ในวันที่ 16 มกราคม 2565  ตาม คำขวัญวันครู เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564  เว็บไซต์คุรุสภา เผยแพร่คำขวัญวันครูประจำปี 2565 โดย​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66  พ.ศ. 2565 ความว่า “ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"

 

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” The Power of New Generation Teachers : Creating Thais to the Global World วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

07.30น. คณะกรรมการคุรุสภา แขกผู้มีเกียรติ เลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พร้อมกัน ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (จำนวนไม่เกิน 100 คน)

08.00น. พิธีทำบุญตักบาตรวันครู (จัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเดินทางถึงสถานที่ทำบุญตักบาตร

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ร่วมงานตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

08.10น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

* สักการะพระพฤหัสบดี

* สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

* สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

* สักการะ นายทวี บุณยเกตุ

08.15 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย

  (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ)

* เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

* พระสงฆ์ให้ศีล

* เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรลาดผ้าภูษาโยง

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทอดผ้าบังสุกุล

* พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรวดน้ำ

* พระสงฆ์อนุโมทนา

08.30น. พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

* เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร

* พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ถวายเครื่องไทยธรรม

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรวดน้ำ

* พระสงฆ์อนุโมทนา

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบพระรัตนตรัย

08.54 น. พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดธูปเทียนบูชาปฐมบูรพาจารย์

และวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ (ศีรษะครู ๗ องค์) ณ แท่นที่บูชา (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ทางไทย)

* ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตระสันนิบาต)

* ครูอาวุโสนอกประจำการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) นำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

* เลขาธิการคุรุสภา นำยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๑ นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ

* ครูอาวุโสในประจำการ (นางพวงผกา แสงเงิน) นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

09.00 น. พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี (บันทึกเทป)

* สัมภาษณ์ครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี (พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์)

09.05 น. นายกรัฐมนตรีมอบสารวันครู (บันทึกเทป)

09.10 น. พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (บันทึกเทป)

* สัมภาษณ์ครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณครูนงลักษณ์ พมรจันทรมัส)

09.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมุทิตาจิตต่อครูอาวุโส (บันทึกเทป)

09.20 น. พิธีมอบรางวัล (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)

* เลขาธิการคุรุสภา กล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  * รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัล จำนวน ๒ รางวัล (รวม ๓๒ คน)

- ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน

- รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563-2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน

09.30 น. การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และของหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คลิปวีดิทัศน์)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 7รางวัล รวม 946 คน

- รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดี” จำนวน 18 คน

- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

จำนวน 17 คน

- รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

จำนวน 4คน

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 22 คน

- รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จำนวน 785 คน

- รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จำนวน 91 คน

- รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา จำนวน 9คน

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ จำนวน 15 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จำนวน 241 คน

09.40 น. * รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวปราศรัย

* เดินทางกลับ

10.00-10.40น. การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ ๕ (บันทึกเทป)

เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

  โดย นางสาวปฐมา จันทรักษ์

รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

 

10.40- 12.10 น. การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

  สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ” (บันทึกเทป)

  ผู้ร่วมเสวนา

1. นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4ปี 2564

2. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

3. ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

CEO บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ (จำกัด)

ผู้ดำเนินรายการ  นายธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

12.20-13.50น. Special Session : Inspiring, Caring, Connecting: the Power of Princess Maha Chakri Award Teachers (บันทึกเทป)

Speakers:

1. Pengiran Haji Mohd Wahab Pengiran Haji Abdullah (Brunei Darussalam)

2. Ms. HA Anh Phuong (Vietnam)

3. Mr. Norhailmi Abdul Mutalib (Malaysia)

Moderate by Dr. Tinsiri Siribodhi, UNICEF Thailand & PMCAF Committee Member

หมายเหตุ... 

1. ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สวมใส่ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง หรือชุดสุภาพ

2. รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทาง Youtube : Suan Dusit University ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”

3. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตร “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” รวมทั้งส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ได้ทาง www.วันครู.com

4. การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู

4. การจัดอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองการจัดงานวันครู วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

(1) ภัตตาหาร (เช้า) สำหรับพระภิกษุสงฆ์ เวลา 07.00-07.30 น. (ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัติรย์)

(2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กล่อง) เวลา 08.00 น.

(3) อาหารกลางวัน (กล่อง) เวลา 12.30 น.

5. พิธีกรงานวันครู นายอรรณพ กิตติคุณ

6. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด