ข่าว

เปิด "บัญชีทรัพย์สินฯ" เลขาฯวุฒิสภา รวย 10 ล้าน-อดีตอธิบดีดีเอสไอ 21 ล้าน

ป.ป.ช.เปิด "บัญชีทรัพย์สินฯ" 2 บิ๊ก ข้าราชการ นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาฯ วุฒิสภา เงินฝาก เงินลงทุน ที่ดิน รถยนต์ อาคารชุดฯ รวย 10 ล้านเศษ- พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อดีตอธิบดีดีเอสไอและคู่สมรส ทรัพย์สินรวม 21 ล้านเศษ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย "บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน"ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรายของ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 โดย น.ส.นภาภรณ์ แจ้งสถานะโสด โดยพบว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 10,339,640 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝาก 153,408 บาท เงินลงทุน 834,827 บาท ที่ดินรวม 5 โฉนด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และอ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มูลค่ารวม 2,690,000 บาท

 

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารชุดในเขตดอนเมือง กทม. 1,250,000 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 4 คัน มูลค่ารวม 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,653,904 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,257,500 บาท ส่วนรายได้ต่อปี น.ส.นภาภรณ์ แจ้งว่ามีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ปีละ 1,836,360 บาท โดยมีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,600,000 บาท และค่าอุปการะบิดา 120,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องประดับงาช้าง 20 รายการ เครื่องประดับทองคำ ประดับเพชรพลอยและลูกปัด 43 รายการ เครื่องประดับเพชร 15 รายการ อัญมณีเครื่องประดับมุก 7 รายการ เป็นต้น

 

นอกจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช.ยังเปิดเผย "บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน"ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 โดยพ.ต.ท.กรวัชร์ และนางสิริพันธุ์ ปานประภากร คู่สมรสแจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 21,060,683 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนของ พ.ต.ท.กรวัชร์ มูลค่ารวม 12,462,579 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 920,180 บาท เงินลงทุน 1,454,196 บาท ที่ดิน 2 โฉนด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มูลค่ารวม 4,370,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน มูลค่า 1,700,000 บาท ยานพาหนะ 944,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 711,842 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,161,560 บาท

 

ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสมูลค่ารวม 8,598,104 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 473,104 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็น บ้าน 2 หลัง และห้องชุด 1 รายการ มูลค่ารวม 7,000,000 บาท ยานพาหนะ 60,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,065,000 บาท 

นอกจากนั้น พ.ต.ท.ภรวัชร์ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี จากเงินเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,980,692 บาท รายจ่าย 447,546 บาท


ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ อาทิ ปืนออโตเมติก ปืนซิกซาวเออร์ ปืนรีวอลเวอร์ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ รวม 6 รายการ พราเครื่อง 1,000 องค์ แผนที่เก่า 1,000 ใบ แผ่นป้ายโลหะเก่า 500 แผ่น ป้ายสังกะสี (ของสะสม) 20 ป้าย เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของคู่สมรส อาทิ เครื่องประดับ 30 ชิ้น แหวนมุก สร้อยมุก 5 ชิ้น เป็นต้น.
 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ