ข่าว

สมชัย เดินสายขอแรงแก้รัฐธรรมนูญ "ปิดสวิตซ์สว. เลือกนายกฯ"

อดีตกกต.เดินสายพรรคการเมือง ขอแรงแก้รัฐธรรมนูญ "ปิดสวิตซ์สว.เลือกนายกฯ" ต้นตอปัญหาการเมืองไทย ในปัจจุบัน

10.00 น.วันนี้ สมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 จะเข้าพบพ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาขาติ เพื่อขอแรงสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้ หลังจากเข้าพบพล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวศ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย มาแล้วมื่อวานนี้ เพื่อแรงปิดสวิตซ์สว.เลือกนายกฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นตอปัญหาการเมือวไทย

เดิมทีคณะรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ มีกำหนดจะเปิดตัวแอปพลิเคชั่นที่ใช้ร่วมลงชื่อรณรงค์ในวันที่ 17 มกราคม แต่กลับได้รับความสนใจมีประชาชนร่วมลงชื่อแล้ว กว่า1 หมื่นคนจากการค้นหากันเองและบอกต่อกันในโลกออนไลน์

สมชัย เดินสายขอแรงแก้รัฐธรรมนูญ \"ปิดสวิตซ์สว. เลือกนายกฯ\"

ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อปิดสวิทซ์สว.มาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเงื่อนไขการโหวตสาระแรกที่ต้องมี สว.1ใน3ให้ความเห็นชอบด้วย

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญมาตรา272 ระบุว่าในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159วรรคหนึ่ง ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และ มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ข่าวยอดนิยม