ข่าว

"พระอาจารย์สมพงษ์" พระอารมณ์ดีแห่งวัดสร้อยทอง กับเส้นทางใต้ร่มกาสาวพัตร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดประวัติ "พระมหาสมพงษ์" หรือ "พระอาจารย์สมพงษ์" อีกตำนานพระนักบรรยาย "ธรรมะเดลิเวอรี่" พส.อารมณ์ดีแห่งวัดสร้อยทอง

สึกตามไปอีกรูป ถือเป็นการปิดตำนาน 3 พส.แห่งวัดสร้อยทองอย่างแท้จริง เมื่อพระนักเทศน์ นักบรรยายอารมณ์ดีชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ทยอยลาสิกขา หลังจากก่อนหน้านี้ ลาสิกขาไปแล้ว 2 รูปคือ อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร และอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ล่าสุดวันที่ 10 มกราคม 2565 "พระมหาสมพงษ์" หรือพระมหาดร.สมพงษ์  รตนวํโส ได้ทำการลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อย

"พระอาจารย์สมพงษ์" พระอารมณ์ดีแห่งวัดสร้อยทอง กับเส้นทางใต้ร่มกาสาวพัตร์

พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์  รตนวํโส  หรือ ดร.สมพงษ์ โมฆรัตน์ หรือที่เหล่าลูกศิษย์เรียกขานกันว่า  "พระมหาสมพงษ์"  อดีตพระลูกวัด วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  เอกบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

"พระอาจารย์สมพงษ์" พระอารมณ์ดีแห่งวัดสร้อยทอง กับเส้นทางใต้ร่มกาสาวพัตร์
ขณะเป็นบรรพชิต เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ.2555

ผลงานที่ผ่านมา ที่ทำให้ "พระมหาสมพงษ์" เป็นที่รู้จัก คือ รายการหลวงพี่ช่วยด้วย ,รายการซุเปอร์หม่ำ  ,รายการจำวัดได้ไหม , รายการสุดจัดปนัดดา และรายการฮิตสนั่นเมือง(ธรรมะคู่สังคม) 

อีกทั้งยังมีผลงานวีซีดีบรรยายธรรมะ และหนังสือธรรมะ อาทิ วีซีดีธรรมะเดลิเวอรี่ ร่วมกับพระมหาสมปอง , หนังสือธรรมะสบายๆ, ธรรมะง่ายๆ สุขได้ทุกวัน, ธรรมะดีๆ สั้นๆ ซึ้งๆ, ธรรมะพริกขี้หนู

เคยเป็นพระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามสถาบันการ ศึกษาต่างๆ (2535–2547) ,พระวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร , พระวิทยากรบรรยายธรรมตาม หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน, และสถานศึกษาต่างๆ  

 

สำหรับสาเหตุการลาสิกขาของ "พระอาจารย์สมพงษ์" ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ก่อนการลาสิกขาของอดีต พระมหาไพรวัลย์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการ ในประเด็น การไลฟ์สดของ 2 พส. ที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง ไปจนถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และกรณีการเรียกร้องความยุติธรรมในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ขอให้พระมหาทั้ง 3 รูปย้ายออกจากวัดสร้อยทอง ส่วน ดร.พระมหาสมพงษ์ น่าจะโดนหางเลขไปด้วย
"พระอาจารย์สมพงษ์" พระอารมณ์ดีแห่งวัดสร้อยทอง กับเส้นทางใต้ร่มกาสาวพัตร์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ