ข่าว

ด่วน กรมปศุสัตว์แถลงพบโรค ASF ที่นครปฐม

ด่วน กรมปศุสัตว์แถลงพบโรค ASF ที่นครปฐม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมปศุสัตว์แถลงพบ ASF ตัวอย่างจากโรงฆ่าจังหวัดนครปฐม เร่งสอบหาแหล่งที่มาพร้อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อควบคุมโรค วอนประชาชนอย่าตระหนก ไม่ติดต่อสู่คน ยังกินเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค ASF ในสุกร เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบรายงานการเกิดโรค African Swine Fever หรือ ASF ในสุกร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องดังกล่าวฯ จึงสั่งการเร่งด่วนให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานโดยเร็ว ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบไประยะหนึ่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ละเอียด รอบคอบ รอบด้าน เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบ เมื่อรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วน จะรายงานให้สาธารณชนทราบตามความเป็นจริง จะไม่ปกปิดหรือปิดบังใด ๆ

ทั้งยังได้สั่งการด่วนให้จัดชุดเฉพาะกิจลงสุ่มตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 สุ่มดำเนินการในจังหวัดราชบุรี  เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างฟาร์ม 196 ตัวอย่าง และวันที่ 9 มกราคม 2565 สุ่มดำเนินการในจังหวัดนครปฐม เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง 4 ฟาร์ม 109 ตัวอย่าง และ 2 โรงฆ่า 4 ตัวอย่าง รวม 113 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างเลือดสุกรที่ฟาร์ม (blood sampling) และจากบนพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์ (surface swab) นำส่งวิเคราะห์ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างในเบื้องต้น 309 ตัวอย่าง พบผลวิเคราะห์เป็นลบ  308 ตัวอย่าง และพบผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1 ตัวอย่าง จากตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มาจากจังหวัดนครปฐม ชุดเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่เข้าสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาถึงแหล่งที่มาของสุกรและสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็วต่อไป เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรค ASF  ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้น ล่าสุดได้ประสานหารือและทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมโรคแล้ว ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวถึงการดำเนินงานกรณีตรวจพบโรคในประเทศ ว่า  กรมฯ จะประกาศเป็นเขตโรคระบาด และควบคุมการเคลื่อนย้ายในรัศมี  5 กิโลเมตร รอบจุดที่พบโรค ร่วมกับต้องพิจารณาทำลายสุกรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับฟาร์มที่เป็นโรค และจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย

สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรัศมีการควบคุมโรค การเคลื่อนย้ายสุกรทุกวัตถุประสงค์ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ โดยคำนึงถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งการขออนุญาตนำสุกรเข้ามาเลี้ยง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ต้องแจ้งการพบโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบ

ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการป้องกันควบคุมโรค ASF แล้ว เพื่อทราบผลการตรวจพบเชื้อ ASF โดยยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว  กรมปศุสัตว์เห็นควรประกาศประเทศไทยพบโรค ASF และรายงานไป OIE ต่อไป

กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็ว และขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า สุกรที่เป็นโรค ASF เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่น ผู้บริโภคยังสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัย โดยจะต้องให้ความร้อนปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส

หากมีข้อสงสัยหรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติ หรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด