ข่าว

ประกาศ "กทม." ล่าสุดผับ บาร์ ขอเปลี่ยนเป็นร้านขายเครื่องดื่มก่อน 15 ม.ค. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม." ออกประกาศล่าสุด ผับ บาร์ สถานบันเทิงของยื่นเปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารและเครื่องดื่มได่ก่อน 15 ม.ค. 65 ย้ำอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่มเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร หรือ "กทม." ออกประกาศถึงแนวทางและมาตรการการป้องกันโควิด-19 โอไมครอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49)
ด้วยได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก ปรากฎกรณีไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธ์สายพันธุโอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาส ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ต่อเนื่องไปอีก จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการ
ตามประกาศฉบับนี้

1.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจ  ประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตาม มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus)ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

2.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว  และประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด และต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ก่อนเปิด ให้บริการได้ภายใต้การกำกับติดตามของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด การให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21 .00น. 

 

ประกาศ "กทม." ล่าสุดผับ บาร์ ขอเปลี่ยนเป็นร้านขายเครื่องดื่มก่อน 15 ม.ค. นี้ ประกาศ "กทม." ล่าสุดผับ บาร์ ขอเปลี่ยนเป็นร้านขายเครื่องดื่มก่อน 15 ม.ค. นี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด