ข่าว

เลี่ยงไม่ได้ "วุฒิฯ" นัดประชุม 10 ม.ค.นี้ ถกวาระด่วน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน

เลี่ยงไม่ได้ "วุฒิฯ" นัดประชุม 10 ม.ค.นี้ ถกวาระด่วน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลี่ยงไม่ได้ .."วุฒิสภา" เคาะประชุมจันทร์ 10 ม.ค.นี้ วาระด่วน ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยาน ย้ำเป็นความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยง เพราะจะครบกำหนดตามรธน. 13 ม.ค.นี้ หากไม่เสร็จ จะทำให้การพิจารณากลั่นกรองในชั้นวุฒิสภาตกไปทั้งหมด

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงเมื่อ 7 ม.ค.ว่าในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา โดยมีมติในประเด็นสำคัญว่า จะมีการประชุม "วุฒิสภา" ในวันจันทร์ที่ 10 ม.ค .นี้ เฉพาะวาระที่จำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คือ วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.… ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว และกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว

 

โดยมีการแก้ไขและสงวนคำแปรญัตติไว้ 4 มาตราโดย"วุฒิสภา"ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 136 และขอขยายเวลาไปเป็นกรณีพิเศษ 30 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 13 ม.ค.นี้

 

เพราะถ้าไม่เสร็จ ตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นไปตามร่างที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร การพิจารณาในชั้น "วุฒิสภา" ก่อนหน้านั้นจะตกไป ไม่มีผล เสมือนว่า "วุฒิสภา" ไม่ได้กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติตามหน้าที่เลย ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นายคำนูณกล่าวว่า การทำงานของ "วุฒิสภา" มีความแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรตามสมควร ตรงที่มีระยะเวลาจำกัดกำกับไว้ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร 

 

ที่ประชุมยังเสนอแนะประธานวุฒิสภาว่าในโอกาสต่อไปควรเร่งบรรจุระเบียบวาระร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้จัดประชุมวุฒิสภาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดซ้ำมาเป็นปีที่ 2

 

นอกจากนั้น ในการประชุมวันที่ 7 ม.ค.นี้ก็จะมีการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาที่คาดว่าใช้เวลาสั้น ไม่ยืดเยื้อ แต่มีความจำเป็นต้องอาศัยมติที่ประชุม"วุฒิสภา"อาทิ การขอเสนอยกเว้นข้อบังคับไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการรัฐสภา (ก.ร.)เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คณะกรรมาธิการอาจไม่สามารถจัดประชุมในสถานที่ได้เนื่องจากสภาวะของโรคระบาดโควิด-19 เพราะตามข้อบังคับการประชุมที่ใช้อยู่ขณะนี้คณะ
กรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯยังไม่สามารถจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

โฆษกวิปวุฒิสภากล่าวว่า ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้กราบเรียนรายงานให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทราบแล้วว่าเป็นความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องป้องกันโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง โดยจะวางมาตรการป้องกันให้เข้มข้นสูงสุด และพยายามใช้เวลาให้จำกัดที่สุดโดยมิให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ ซึ่งประธานรัฐสภาเข้าใจ
 

logoline