ข่าว

ยกระดับการผลิต "เมล็ดข้าว" สู่เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยกระดับการผลิต "เมล็ดข้าว" สู่เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองลับแล สถานที่ที่เป็นแหล่งข้าว ปลา อาหารที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดี

​จังหวัดอุตรดิตถ์หรือที่รู้จักกันในชื่อเมืองลับแล สถานที่ที่เป็นแหล่งข้าว ปลา อาหารที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สังกัดกรมการข้าว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้เป็นแหล่งผลิตและกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดีเพื่อการเพาะปลูก

 

​นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์ดี"ของข้าว 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ปทุมธานี 1 และสันป่าตอง 1 โดยส่งเสริมความรู้และสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กว่า 45 แปลง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 ถึง ปี พ.ศ.2564

 

โดยมีโครงการยกระดับนาแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน 18 แปลง รวมไปถึงโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ที่จะต่อยอดพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเก็บ"เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพดีเอาไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ

ยกระดับการผลิต "เมล็ดข้าว" สู่เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์

​นายวินัย เพชรพรม เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 และได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"คุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง การบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนก่อนและหลังการปลูกเพื่อลดความเสี่ยง

ยกระดับการผลิต "เมล็ดข้าว" สู่เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์

                                                           ​นางสาวรุจิรา แก้วขาว

​นางสาวรุจิรา แก้วขาว เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ และมีการบริหารจัดการกลุ่ม จะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีอำนาจการต่อรองในการซื้อ สามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก เช่น ปุ๋ย สารเคมี อุปกรณ์การเกษตร โดยสามารถซื้อได้ในราคาส่ง และการจำหน่ายข้าวก็สามารถต่อรองและเชื่อมโยงตลาดข้าวกับผู้รับซื้อรายใหญ่ได้ เนื่องจากการรวมกลุ่มนั้น ทำให้กลุ่มเรามีข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
ต่อการรับซื้อ สามารถทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าได้อีกด้วย

ยกระดับการผลิต "เมล็ดข้าว" สู่เกษตรกร จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังการันตีความสำเร็จในการเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพด้วยรางวัลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2559 รองชนะเลิศอันดับ 2 อีกด้วย

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด