ข่าว

โฆษกกองทัพเรือยืนยัน ไม่เสนอซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม

โฆษกกองทัพเรือยืนยัน ไม่เสนอซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฆษก ทร. ยืนยัน จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำ แต่กองทัพเรือจะไม่เสนอขอซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 เน้นนำงบประมาณที่ได้ไปพัฒนาซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และดูแลสวัสดิการของกำลังพล

พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่า กองทัพเรือไม่เสนอของบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 ในปีงบประมาณ 2566 โดยยืนยันว่า กองทัพเรือจะไม่เสนองบประมาณซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และที่ 3 ในวงเงิน 22,500 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้กองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีหนี้ผูกพันเดิมค่อนข้างมาก กองทัพเรือจึงจำเป็นต้อง ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล ต้องรักษาสมดุลของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

โฆษกกองทัพเรือยืนยัน ไม่เสนอซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม

ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายที่จะนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของกองทัพเรือ ไปเน้นใช้ในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดการด้านสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย

อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังมีความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำ เพราะเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหลักประกันอธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของไทย เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม 

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวด้วยว่า ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพเรือภายใต้การนำของ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ซึ่งตระหนักดีว่า งบประมาณที่ได้รับเป็นภาษีของประชาชน การพิจารณาดำเนินการเรื่องใด ๆ จะดำเนินการตามเหตุผลความเป็นจริงที่สามารถอธิบายได้ โดยจะยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

logoline