ข่าว

"วางศิลาฤกษ์" มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธา บรมครูมโนราห์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 ตามความเชื่อในเรื่องโนรา ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองดูแล รักษาลูกหลานที่นับถือตายาย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

วันนี้ (6 มกราคม 2565) ที่วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายกูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ ได้วางศิลาฤกษ์มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ ต้นกำเนิดถิ่นมโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 

"วางศิลาฤกษ์" มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธา บรมครูมโนราห์ การสร้างมณฑปพ่อขุนศรีศรัทธา เป็นแหล่งยึดเหนียวจิตใจของผู้ศรัทธา และคงไว้แห่งเอกของศิลปะที่เรียกว่า "โนรา" และประดิษฐานรูปเหมือนพ่อขุนศรีศรัทธา พร้อมรองรับผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะพ่อขุนศรีศรัทธา จะเป็นการพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และร่วมมือกันช่วยกันอนุรักษ์สืบสานสิ่งที่มีคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและชาวปักษ์ใต้

"วางศิลาฤกษ์" มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธา บรมครูมโนราห์

และตามความเชื่อในเรื่องโนราว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองดูแล รักษาลูกหลานที่นับถือตายาย ให้มีความเจริญรุ่งเรือง และพ่อขุนศรีศรัทธาวัดท่าแค คือบรรพบุรุษทางมโนรา ที่ลูกหลาน นับถือให้ความเคารพ กราบไหว้ บูชา มาทั้งแต่ปู่ยา ตา ยาย มณฑปที่จะสร้างขึ้นถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาให้ความเคารพนับถือ และให้คงอยู่เป็นที่สักการะของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและชาวปักษ์ใต้ 

"วางศิลาฤกษ์" มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธา บรมครูมโนราห์

การวางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ เพื่อก่อสร้างนั้น  "มโนราห์เกรียงเดช" หรือ นายเกรียงเดช ขำณรงค์ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค) เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีอาจารย์เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง สถาปนิกผู้ออกแบบมณฑป

 

และเป็นเรื่องที่ยินดีของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง และประชาชนชาวปักษ์ใต้ "มโนราห์" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากยูเนสโก จึงได้วางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ ณ.วัดท่าแค ต้นกำเนิดถิ่นมโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศไทย และชาวต่างประเทศ

"วางศิลาฤกษ์" มณฑป พ่อขุนศรีศรัทธา บรมครูมโนราห์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ