ข่าว

ชวน สั่งงด"ประชุมสภา" เพิ่ม 12-14 ม.ค. ป้องกันระบาด โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวน หลีกภัย สั่งงดการ "ประชุมสภา" เพิ่ม 12-14 ม.ค.นี้ หลังหารือ วิษณุ-อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับการ "ประชุมสภาผู้แทนราษฎร"ในสัปดาห์หน้า

 

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้งดการ "ประชุมสภาผู้แทนราษฎร"ในสัปดาห์หลังจากเทศกาลปีใหม่ คือในวันพุธที่ 5 ม.ค. 65 และวันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีต่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก

 

อาทิ การประชุม ระหว่าง 1 -14 ม.ค. 65 โดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นั้นจะมีการรวมกลุ่มและเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากเพราะ ส.ส.และผู้ติดตาม ส.ส. จากต่างจังหวัดก็จะเคลื่อนย้ายเข้ามาในวันที่มี "การประชุมสภาผู้แทนฯ" ประธานฯ จึงมีคำสั่งให้งดประชุมในสัปดาห์แรกหลังจากปีใหม่ และแม้ว่าแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีข้อยกเว้นว่า ในกรณีที่มีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใด ๆ แล้วอาจมีผลเสียต่อทางราชการ ก็ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ 

อย่างไรก็ตาม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์หน้านั้น นายชวน หลีกภัย ได้หารือโดยตรงกับอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งอธิบดีฯ เชื่อว่าในสัปดาห์หน้านั้นน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น และอธิบดีฯ ได้เสนอแนะต่อประธานฯ โดยขอให้งดการประชุมไว้ก่อน ซึ่งประธานฯ ได้มีความห่วงกังวลว่าหากงดประชุมแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการหรือไม่ จึงได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และได้รับคำตอบว่าคงไม่มีผลเสียที่ร้ายแรงแต่ประการใด

 

ดังนั้นประธานฯ จึงมีคำสั่งให้งด "การประชุมสภาผู้แทนราษฎร"ในสัปดาห์หน้า คือวันพุธที่ 12 ม.ค. 65 และวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65 รวมทั้งในวันศุกร์ที่ 14 ม.ค. 65 ซึ่งเป็นวันที่ได้กำหนดไว้ว่าจะประชุมเป็นพิเศษ 
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด