ข่าว

ชวนท่องโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมรับ ‘วันเด็กแห่งชาติปี65’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนสุนันทา ชวนท่องโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม รับ ‘วันเด็กแห่งชาติปี65’ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ คิดและทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

แม้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาตีปี65" ออกไปเป็นรูปแบบอื่น แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกหลายแห่งยังเปิดพื้นที่เพื่อเด็กๆ 

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา)ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ภายใต้ชื่องาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ผ่านรูปแบบ online เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิดและทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์”

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา กล่าวอีกว่า อยากให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักว่าทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน วันนี้ อาจดูว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย 

 

“แต่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเป็นจริง รวมทั้งเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย วิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการดำรงชีวิตควบคู่กับมนุษย์ไปแล้ว”อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทากล่าว

“สิ่งสำคัญที่เยาวชนจะต้องทำให้ได้ คือ ฝึกฝนตนเองในเบื้องต้น ให้เป็นคนที่มีระบบความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ มีเจตคติในเชิงวิทยาศาสตร์ หากทำได้อย่างนี้แล้ว เราจะรู้สึกสนุกสนานกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เราจะมีความรู้สึกว่านี่คือ “สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่ วิทยาศาสตร์ช่วยได้จริง” ทั้งเรื่องการคิด การมอง การกระทำ ทุกๆ อย่างล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น”อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา กล่าว

 

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอเชิญชวนและขอต้อนรับเด็กนักเรียน เยาวชนทุกคนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในปีนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ เพจ facebbook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เว็บไซต์ www.ssru.ac.th

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ