ข่าว

กกต.ออกคำสั่งให้มีการเลือกตั้งอบต.นครศรีธรรมราชใหม่ประกาศลง ราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราชใหม่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 3 /๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชใหม่

 

ตามที่ได้มีกำรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่านางจิตรา ศรีพิบูลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมายเลข ๑ กระทำการอันเป็นเหตุให้ การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

กกต.ออกคำสั่งให้มีการเลือกตั้งอบต.นครศรีธรรมราชใหม่ประกาศลง ราชกิจจาฯ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของนางจิตรา ศรีพิบูลย์ ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช ใหม่

 

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่าน ฉบับเต็ม 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ