ข่าว

"ในหลวง" พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ปี 2565 หน้าที่สำคัญที่สุด คือศึกษาเล่าเรียน และมีคุณธรรมความดี

วันนี้ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ความว่า

 

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"

 


 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

"ในหลวง" พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ