ข่าว

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แปลงใหญ่ข้าว"บ้านกระบวยทองใต้ ผลิตข้าวได้คุณภาพ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 46 ราย พื้นที่ 1,200 ไร่ สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็งและต่อยอดแปรรูปข้าวสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรรับผิดชอบพื้นที่ตากกับกำแพงเพชรจังหวัดตากมี 1 กลุ่ม เกษตรกร 32 รายพื้นที่ 5,000 กว่าไร่ ในการส่งเสริม "เกษตรกรแปลงใหญ่" จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่" ก็คือกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นผู้รับผิดชอบ

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง

                    นางพรพรรณ บุสสกร  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดยศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิชาการออกไปถ่ายทอดความรู้ ออกติดตามให้คำแนะนำตลอดจนถึงการอบรมในเรื่องของการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรมีใบรับรองในเรื่องของมาตรฐานการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ซึ่งจะสามารถนำไปการันตีได้ว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

 

น.ส.ลดารัตน์ ทันที นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านกระบวยทองใต้นอกจากเป็น"กลุ่มแปลงใหญ่"แล้ว ยังเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งทางกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรให้การสนับสนุนทั้งในนามของ "แปลงใหญ่" 3 ปี แล้วก็ต่อยอดด้วยโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง

ศูนย์ฯ จะมีการเข้ามาพบปะแลกเปลี่ยน วางแผนการผลิตทั้งข้าวคุณภาพดี ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มในทุก ๆ ฤดูกาลผลิต แล้วก็มีการนำองค์ความรู้มาอบรมให้กับทางสมาชิกกลุ่ม ทั้งในด้านการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง

เพราะฉะนั้นในด้านองค์ความรู้ในเรื่องการทำเมล็ดพันธุ์เกษตรกรจะให้ความสนใจค่อนข้างดี แล้วก็มีการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านการทำแปลงให้สะอาด ปราศจากพันธุ์ปนและวัชพืชเนื่องจากกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการยกระดับ"แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เกษตรกรมีการวางแผนจัดซื้อเครื่องจักรกล เพื่อที่จะมาช่วยในการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สะอาดยิ่งขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนแล้วทางกลุ่มก็ได้มีกระบวนการครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบรรจุภัณฑ์ ในการทำเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมสำหรับจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายนอกชุมชนด้วย

"แปลงใหญ่ข้าว" บ้านกระบวยทองใต้ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้มั่นคง

ด้านนายอำนาจ สุขกัลยา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านกระบวยทองใต้ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเฉพาะ "แปลงใหญ่" มีรถไถขนาด 50 แรงม้า 2 เครื่อง โดรนอัจฉริยะ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่กรมการข้าวมาสนับสนุนก็มีการส่งเสริมทางด้านการทำเมล็ดพันธุ์ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งก็ตอบโจทย์ ทำให้เกษตรกรในชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้กันในชุมชนและชุมชนข้างเคียงได้ และยังใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและยังได้รับรองมาตรฐาน GAP

 

ซึ่งกรมการข้าวมาให้ความรู้ กลุ่มก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบรายกลุ่ม และมีการต่อยอดเข้าโครงการยกระดับ"แปลงใหญ่"มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายราคาประมาณ 8,000–10,000 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีรายได้ประมาณ 6,000–6,500 บาท

 

เห็นได้ชัดว่าเมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีความตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้ทำตามคำแนะนำจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ครบตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ตรวจตัดพันธุ์ปนไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสามารถต่อรองราคากับท้องตลาดได้ รวมถึงต่อยอดแปรรูปจำหน่ายในหลายรูปแบบ มีรายได้สู่ชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามไปด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด