ข่าว

เกาะติด "โอไมครอน" ความพร้อมของเตียงว่างและยา รองรับผู้ติดเชื้อระลอกใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกาะติดการระบาดของ "โอไมครอน" อัปเดตสถานะเตียงว่างสำหรับรองรับกรณีติดเชื้อระลอกใหม่พุ่งสูง ทั่วประเทศมีเตียง 1.7 แสนเตียง ใช้ไปแล้ว 13.7% เตรียมฟาวิพิราเวียร์ 15 ล้านเม็ด

เกาะติดสถานการณ์การระบาดของ "โอไมครอน" และความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขของไทยเพื่อเตรียมรองรับในกรณีที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ สธ.คาดการณ์รับมากสุด 52,300 คนต่อวัน โดย "คมชัดลึกออนไลน์" ได้รวบรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดของประเทศไทย โดยขณะนี้มีอัตราเตียงว่าง การครองเตียง และระบบการจัดการดังนี้ 

สถานการณ์การใช้เตียงของประเทศไทย ล่าสุด 

 • จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ 178,139 เตียง 
 • อัตราการครองเตียง 24,372  เตียง หรือประมาณ 13.7%
 • เตียงว่าง 153,76   เตียง

 

เกาะติด "โอไมครอน" ความพร้อมของเตียงว่างและยา รองรับผู้ติดเชื้อระลอกใหม่

แบ่งเป็นจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการโดยแบ่งตามสี ดังนี้ 

จำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยสีแดง หรือ ผู้ป่วยวิกฤติ (เตียงระดับ 3)

 • จำนวนเตียงทั้งหมด 4,955 เตียง
 • อัตราการครองเตียง 1,568 เตียง  หรือประมาณ 31.6 %
 • เตียงว่าง 3,387 เตียง 

 

จำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยสีเหลือง หรือ ผู้ที่มีอาการปานกลาง (เตียงระดับ 2)

 • จำนวนเตียงทั้งหมด 60,928 เตียง
 • อัตราการครองเตียง 15,574 เตียง หรือประมาณ 25.6% 
 • เตียงว่าง 45,354 เตียง

 

จำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยสีเขียว หรือ ผู้ที่มีอาการน้อย (เตียงระดับ 1)

 • จำนวนเตียงทั้งหมด 112,256 เตียง
 • อัตราการครองเตียง  7,230 เตียง หรือประมาณ 6.4%
 • เตียงว่าง  105,026 เตียง 

 

การเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ในคลังกว่า 15 ล้านเม็ด สามารถใช้ได้ ประมาณ 2 เดือน เตรียมสารสำคัญสำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ 60 ล้านเม็ด

เกาะติด "โอไมครอน" ความพร้อมของเตียงว่างและยา รองรับผู้ติดเชื้อระลอกใหม่

 

ด้านกรุงเทพมหานคร ได้การเตรียมความพร้อมของบุคลากร สำรองเตียงพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่  มีจำนวนทั้งหมด 25,345 เตียง แบ่งออกเป็น

 • โรงพยาบาลหลัก   2,922 เตียง
 • โรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียง
 •  Hospitel 19,525 เตียง (ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
 • ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) จำนวน 40 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,066 เตียง ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 แห่ง จำนวน 772 เตียง มีผู้ครองเตียงจำนวน 50 ราย คงเหลือ 5,016 เตียง

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 37 แห่ง อยู่ในสถานะ Standby Mode ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 25 แห่ง 3,062 เตียง พร้อมเปิดบริการภายใน 3 วัน จำนวน 12 แห่ง 1,232 เตียง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ