ข่าว

ระวังให้ดี ราชกิจจาฯออกประกาศมหาดไทยขยายเวลาสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

ระวังให้ดี ราชกิจจาฯออกประกาศมหาดไทยขยายเวลาสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการสำรวจการกักตุนสินค้าโภคภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด-19 ออกไปถึงสิ้นปีนี้

 

5 ม.ค.65  แม้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลายตัว ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุม  แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกปัญหาคือการกักตุนโภคภัณฑ์  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยังต้องมีมาตรการสำรวจควบคุมดูแล  โดยล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ออกประกาศการขยายเวลาสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ออกไปถึงสิ้นปี 2565 

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา  ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจ การกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นปฏิบัติหน้าที่ ในการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ในเขตท้องที่ของตน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

 

โดยที่คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันยังปรากฏว่ามีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อันอาจจะทำให้เกิดปัญหาการกักตุน โภคภัณฑ์ขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจ การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมควรขยายระยะเวลาทำการสำรวจ การกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

ระวังให้ดี ราชกิจจาฯออกประกาศมหาดไทยขยายเวลาสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำรวจ การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓ (๕) คณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

๑. ในกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสำ รวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

๒. ในจังหวัดอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ในเขตท้องที่ของตน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ประธานกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

 

คลิกอ่านประกาศสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ฉบับเต็ม 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด