ข่าว

"ครม." เด้ง พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ากรุผู้ตรวจ

"ครม." เด้ง พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ากรุผู้ตรวจ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คณะรัฐมนตรี" เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอโยกย้าย 3 ข้าราชการระดับสูง สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ โยก พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจฯ แล้วให้ ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ประชุม "คณะรัฐมนตรี" (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จำนวน 3 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้


1.นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง 2.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ 3.นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

"ครม." เด้ง พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ากรุผู้ตรวจ

             

"ครม." เด้ง พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ากรุผู้ตรวจ

 

"ครม." เด้ง พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ากรุผู้ตรวจ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด