ข่าว

ครม.เคาะ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" และเครื่องหมายการค้า

ครม.เคาะ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" และเครื่องหมายการค้า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะ เห็นชอบตามกระทรวงพาณิชย์เสนอ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" และละเมิดเครื่องหมายการค้า ยกระดับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ  จุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญ 

1.กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีของติดตัวในปริมาณที่ไม่มากเกินสมควร โดยไม่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์

 

2.กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ต่อพนักงานศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด