ข่าว

ครม.เคาะแล้ว "งบกลางปี65” วงเงิน 2,125 ล้านบาทช่วยอุทกภัย

ครม.เคาะแล้ว "งบกลางปี65” วงเงิน 2,125 ล้านบาทช่วยอุทกภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติ “งบกลางปี65” วงเงิน 2,125 ล้านบาท ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ครอบคลุมในทุกพื้นที่ มีรายละเอียดเช็คที่นี่

วันที่ 4 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มตมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง  หรือ “งบปลางปี65” รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท

 

“เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 17 จังหวัด แบ่งเป็นในส่วนของกรมทางหลวงจำนวน 1,649.12 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 476.44 ล้านบาท” รองโฆษกรัฐบาลระบุ

 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวอีกว่า โดยกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-12 ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากมรสุมที่พาดผ่านทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

“ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมเส้นทางเพื่อให้การจราจรผ่านได้ในระยะเร่งด่วนแล้วจำนวน 663 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด วงเงินรวม 7,987.83 ล้านบาท” รองโฆษกรัฐบาลกล่าว

 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวอีกว่า สำหรับงานบูรณะทางหลวงแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงภายใต้งบกลางฯที่เสนอครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด

 

ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงราย, เชียงใหม่ และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดคือ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา และกาฬสินธุ์ 

 

ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบูรณ์,ลพบุรี และสุโขทัย และภาคตะวันตก 2 จังหวัดคือ กาญจนบุรีและตาก เป็นงานซ่อมแซมบูรณะ เช่น งานก่อสร้างและซ่อมสะพาน งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวม 69 รายการ วงเงิน 1,649.12 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวกล่าวอีกว่า ส่วนงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงชนบท ที่เสนอครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดคือ ชัยภูมิ ภาคกลาง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์, กำแพงเพชร และสุโขทัย และภาคใต้ 1 จังหวัดคือ ระนอง มีงานซ่อมฟื้นฟูสภาพทาง งานซ่อมฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะโครงสร้างทางรวม 31 รายการ วงเงิน 476.44 ล้านบาท

logoline