ข่าว

ยธ.ตั้ง ศูนย์ "ไกล่เกลี่ย" ภาคประชาชน ลดความขัดแย้งในชุมชน

ยธ.ตั้ง ศูนย์ "ไกล่เกลี่ย" ภาคประชาชน ลดความขัดแย้งในชุมชน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.ยุติธรรม เร่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งศูนย์ "ไกล่เกลี่ย" ภาคประชาชนทั่วประเทศ หวังช่วยลดคดี-ลดความขัดแย้งในชุมชน ให้ชาวบ้านเข้าถึงกระบวนการได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว

        เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เปิดเผยว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 68 กำหนดให้รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร จึงได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการตราพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อนำกระบวนการ "ไกล่เกลี่ย" ข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท มากำหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือ ศูนย์"ไกล่เกลี่ย"ข้อพิพาทประชาชน ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาท และได้สร้างผู้ทำหน้าที่ "ไกล่เกลี่ย"ข้อพิพาทในชุมชน รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ทำหน้าที่"ไกล่เกลี่ย"

       นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้ง ศูนย์"ไกล่เกลี่ย"ภาคประชาชน  ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้ง ศูนย์ "ไกล่เกลี่ย"ข้อพิพาทภาคประชาชน  ครบ 50 เขต ครอบคลุม 180 แขวง ในกรุงเทพมหานคร และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกจำนวนกว่า 406 แห่ง เพื่อเป็นจุดเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก เพื่อช่วยลดคดี ลดความขัดแย้ง ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีผลบังคับตามกฎหมาย ประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ศูนย์ "ไกล่เกลี่ย"ข้อพิพาทภาคประชาชน  ได้ทุกแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากนี้จะเร่งตั้งให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ www.emediation.rlpd.go.th ได้หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

 การตั้งศูนย์"ไกล่เกลี่ย"ข้อพิพาทประชาชน เป็นการช่วยเหลือและเยียวยา ตามหลักสังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการ"ไกล่เกลื่ย" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถช่วยลดคดีต่างๆ รวมทั้งความขัดแย้งในชุมชน ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นการนำความยุติธรรมสู่มือประชาชน ตามนโยบาย ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน นายสมศักดิ์ กล่าว

logoline