ข่าว

เปิดปมลึกถอด "พระราชพัฒนาภรณ์" วงในแว่ว ลุยถอดอีก 4 จว. เป็นระลอกแบบ "สึนามิ"

เปิดปมลึกถอด "พระราชพัฒนาภรณ์" วงในแว่ว ลุยถอดอีก 4 จว. เป็นระลอกแบบ "สึนามิ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดปมลึก ถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" วงในแว่ว จ่อลุยถอดอีก 4 จังหวัด เป็นระลอกใหญ่แบบสึนามิ รอประกาศ "ราชกิจจานุเบกษา"

ตามที่ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ถอดถอนสมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากตำแหน่ง ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระสิทธิพัฒนาภรณ์" เป็น "พระราชพัฒนาภรณ์" สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง แต่เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2546 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ และ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดถอน "พระราชพัฒนาภรณ์" ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

 

 

เปิดปมลึกถอด "พระราชพัฒนาภรณ์" วงในแว่ว ลุยถอดอีก 4 จว. เป็นระลอกแบบ "สึนามิ"

สำหรับ "พระราชพัฒนาภรณ์" มีนามเดิมว่า ณรงค์ อายุยง เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2505 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2528 ณ วัดมหานาม ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยมี พระครูบวรวุฒิชัย วัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิชัยคุณ วัดมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอดิศัยกิจจานุวัตร วัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

สมณศักดิ์ "พระราชพัฒนาภรณ์"

 

  • พ.ศ.2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลชัยมงคล
  • พ.ศ.2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
  • พ.ศ.2550 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
  • 5 ธันวาคม 2553 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิทธิพัฒนาภรณ์
  • 5 ธันวาคม 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 1 มกราคม 2565 ถูกถอดจากสมณศักดิ์

 

 

ทั้งนี้ "พระราชพัฒนาภรณ์" เคยตกเป็นข่าวฉาวเมื่อปี 2563 มีการปรากฏคลิปสีกากับพระรูปดังกล่าว อยู่กันสองต่อสองในกุฏิ แล้วมีผู้ร้องเรียนมาให้คณะสงฆ์ จ.อ่างทอง ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาจากคลิปแล้ว คณะสงฆ์ จ.อ่างทอง ลงมติว่าเป็นกิริยาที่ดูไม่เหมาะสม เพราะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ทั้งยังมีตำแหน่งในการปกครองสงฆ์ระดับสูงถึงรองเจ้าคณะ จ.อ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย ซึ่งในเวลาต่อมา "พระราชพัฒนาภรณ์" ได้ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร และ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองทันที

 

 

เปิดปมลึกถอด "พระราชพัฒนาภรณ์" วงในแว่ว ลุยถอดอีก 4 จว. เป็นระลอกแบบ "สึนามิ"

จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บอกเล่ากับ "คมชัดลึกออนไลน์" ว่า ตามที่เคยคาดการณ์เอาไว้ จากข้อหาของการถอดถอน "ฐานหย่อนความสามารถ" ซึ่งมีความพัวพันกัน กับขัอหาลับที่อ้างถอดถอน "พระธรรมรัตนาภรณ์" เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ต่อไปวงในแว่วว่า จะมีการถอดถอนอีก 4 จังหวัด คือ ชลบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี ซึ่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เตรียมตัวกันไว้ได้เลย ถ้าถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ระวัง ดาบ 2-3-4 ตามมาเป็นระลอกแบบสึนามิ

 


นอกจากนี้ การถอดถอนพระราชาคณะครั้งนี้ แว่วมาจากกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ตำแหน่งปกครองต่าง ๆ จะหมุนเวียนภายใน 2-3 ปี เพื่อให้มีการหมุนเวียน สลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง วงการปกครองสงฆ์ จะได้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ "มหาเถรสมาคม" ในช่วงเปลี่ยนอำนาจ น่าจับตามอง เพราะยังมีอีก 5-6 จังหวัด ที่ลือกันทุกวัดวาอาราม และรายชื่อ "เจ้าอาวาสพระอารามหลวง" โดยเฉพาะวัดสร้อยทอง วัดสามพระยา วัดสระเกศ วัดพิชยญาติการาม และวัดต่าง ๆ ที่เสนอขึ้นไปแล้ว รอประกาศทาง "ราชกิจจานุเบกษา" แต่ที่นอนครุ่นคิดทุกคืนคือ วัด ร. แถวจังหวัด น. และ วัด บ. แถวจังหวัด ช. เป็นต้น 

 

 

นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา กล่าวทิ้งท้ายว่า "ผมบอกรอบตัวเสมอว่า ก้มหน้าก้มตาทำงานเอาจริงเอาจังยุคนี้ ทำงานที่เห็นผลงานรวดเร็ว และเป็นผลงานจริงตรงกับ “สายฟ้าแลบ” ย่อมดีกว่างานวิ่งเต้น แล้วจบชะตาลงแบบ “เปรี้ยง ๆ ดังสายฟ้าฟาด” ยุคนี้ ระมัดระวัง “ฟ้าพิโรธ” ที่จะหวัง “ฟ้าบันดาล” น้อยรายมาก ยุคไหน ๆ ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน แต่ต้องเลือกงานที่ทำให้เป็นทำงานไม่เป็นทำแทบตายก็ล้มละลาย ที่ผมแย้มพรายความลับสวรรค์เก็บไปถอดรหัส ขบคิดกันเอาเอง"

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด