ข่าว

กกต.เคาะ "เลือกตั้งซ่อมหลักสี่" 30 มกราคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เลือกตั้งซ่อมหลักสี่" ลงคะแนน 30 มกราคมนี้ กำหนดรับสมัคร 6-10 มกราคมที่สำนักงานเขตหลักสี่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กกต.เคาะ "เลือกตั้งซ่อมหลักสี่" 30 มกราคมนี้

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 9 กทม.แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยกำหนดวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  คือวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม -วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเขตหลักสี่

หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส. กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 ปรากกฏว่ามีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งหลายราย ไม่ว่าจะเป็น นาย สุรชาติ เทียนทอง ว่าที่ผู้สมัคร จากพรรคเพื่อไทย  นาย เพชร กรุณพล ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล  นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคกล้า และนางสรัลรัศม์ เจนจาคะ ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐที่อาสามารักษาเก้าอี้แทนสามี

การเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข กกต.เตรียมมาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวไว้พร้อมแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ