ข่าว

สร้างประวัติการณ์ "สภาพจราจร" เช็กผู้คนทยอยกลับ แม้พรุ่งนี้หยุดอีก 1 วัน

สร้างประวัติการณ์ "สภาพจราจร" เช็กผู้คนทยอยกลับ แม้พรุ่งนี้หยุดอีก 1 วัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รายงาน "สภาพการจราจร" ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 ประจำวันที่ 2 ม.ค.65 เวลา 18.00 น. ประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามายัง กทม. อย่างต่อเนื่อง

   การเดินทางของประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามายัง กทม.ในภาพรวม ปริมาณรถมาก ทุกเส้นทาง รายละเอียดดังนี้. 
1.เส้นภาคเหนือ : 
     1.1 ทล.1 (พหลโยธิน) : 
           1.1.1 ช่วง กม.326 (บายพาสนครสวรรค์) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.329 ออก กม.321 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12.20 น.การจราจรเคลื่อนตัวได้ 
     1.2 ทล.32 (เอเชีย) :ปริมาณรถมาก และหนาแน่น เปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วงๆ เร่งระบายการจราจร
           1.2.1 ช่วง ชัยนาท-สิงห์บุรี : ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้
           1.2.2 ช่วง กม.107 (ต่างระดับอินทร์บุรี) ปริมาณรถมาก*เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.107+ 600 ถึง กม.102+200 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเวลา 16.15 น.การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า สลับหยุดนิ่ง
           1.2.3 ช่วง กม.47 (อ.มหาราช)  ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้
           1.2.4 ช่วง กม.0 ถึง กม.15 ก่อนขึ้นต่างระดับบางปะอิน ปริมาณรถมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายแถวประมาณ 15 กม.
      1.3 ทล.21 (พุแค-หล่มสัก) : 
           1.3.1 ช่วง กม.51 (แยกม่วงค่อม) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ ชะลอตัวสัญญาณไฟจราจร ท้ายแถวสะสมประมาณ 5 กม.
           1.3.2 ช่วง กม.27 ปริมาณรถเพิ่มขึ้น วางกรวยเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.27 ออก กม.22 อ.พนัสนิคม จ.ลพบุรี 
          1.3.3 ช่วง กม.9 (ก่อนถึงช่องเขาขาด) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้

  2.เส้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : 
     2.1 ทล.2 (มิตรภาพ) : ปริมาณรถมาก และหนาแน่น เปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วงๆ เร่งระบายการจราจร
          2.1.1 ช่วง กม.264 (แยก อ.พล) ปริมาณมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.266 ออก กม.259 อ.พล จ.ขอนแก่น เปิดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 10.10 น. การจราจรเคลื่อนตัวได้
          2.1.2 ช่วง กม.233 (แยก อ.สีดา) ปริมาณรถมาก ชะลอตัวสัญญาณไฟจราจร ท้ายแถว ประมาณ 8 กม.
          2.1.3 ช่วง กม.208 (แยกบ้านวัด) ปริมาณรถมาก ชะลอตัวสัญญาณไฟจราจร ท้ายแถว ประมาณ 3 กม.
          2.1.4  ช่วง กม.198 (แยกตลาดแค) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.198 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ออก กม.191 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เปิดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 13.15 น.
          2.1.5 ช่วง กม.161 (จุดเชื่อม ทล.204 เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ ทล.204 กม.15+700 ออก กม.14+600  การจราจรเคลื่อนตัวได้
          2.1.6 ช่วง กม.101 (ต่างระดับสีคิ้ว) ปริมาณรถมากช่วงทางเชื่อม ทล.201 กม.5 (ขึ้น M6) ท้ายแถวทล.201 ประมาณ 5 กม.
           2.1.7 ช่วง กม.67 (ก่อนทางลง M6) ปริมาณรถมาก *ขยายเปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.67 (เดิม กม.54) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกกม.47 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เปิดต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12.20 น.การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า *ขึ้นเนิน-ลงเนินเคลื่อนตัวได้ช้า สลับหยุดนิ่ง 
           2.1.8 ช่วง กม.36(รอยต่อนครราชสีมา-สระบุรี) ถึง กม.17 (มวกเหล็ก) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.36 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออก กม.17 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดต่อเนื่องการจราจรเคลื่อนตัวได้          

สร้างประวัติการณ์ "สภาพจราจร" เช็กผู้คนทยอยกลับ แม้พรุ่งนี้หยุดอีก 1 วัน

    2.2 ทล.1 (พหลโยธิน) : 
          2.2.1 ช่วง กม.106 (ใต้ต่างระดับสระบุรี) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า
          2.2.2 ช่วง กม.99 (ต่างระดับพุทธฉาย) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.99 อ.หนองแค จ.สระบุรีออก กม.74 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การจราจรเคลื่อนตัวได้
          2.2.3 ช่วง กม.55 (ต่างระดับ มจร.เชื่อม ทล.พ.9 วงแหวนตะวันออก) ปริมาณรถเพิ่มขึ้น  การจราจรคล่องตัว     2.3 ทล.304 (ปักธงชัย-นาดี-กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา) : ปริมาณรถเพิ่มขึ้น การจราจรคล่องตัว
          2.3.1 ช่วง กม.233 ปริมาณรถมาก *ขยายเปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.233 ออก กม.227 (เดิม กม.229) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เวลา 16.30 น.
          2.3.2 ช่วง กม.225 (วังน้ำเขียว) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.125+700 ออก กม.223+700 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เปิดเวลา 15.20 น. 
          2.3.3 ช่วง กม.125 (เขาหินซ้อน) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ ท้ายแถวสะสม 8 กม.
          2.3.4 ช่วง กม.122 (ซำขวาง) ปริมาณรถเพิ่มขึ้น การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
     2.4 ทล.348 (นางรอง-โนนดินแดง-สระแก้ว) : ปริมาณรถมาก เปิดช่องทางพิเศษสลับต่อเนื่อง เข้า กม.81 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ออก กม.76 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว การจราจรเคลื่อนตัวได้
             * ครั้งที่ 1 เปิดเวลา 10.25 น.ปิดเวลา 10.45 น.
             * ครั้งที่ 2 เปิดเวลา 11.00 น. ปิดเวลา 11.20 น.
             * ครั้งที่ 3 เปิดเวลา 11.50 น. ปิดเวลา 12.10 น.
             * ครั้งที่ 4 เปิดเวลา 12.40 น. ปิดเวลา 13.10 น.
             * ครั้งที่ 5 เปิดเวลา 13.40 น. ปิดเวลา 14.30 น.
             * ครั้งที่ 6 เปิดเวลา 15.00 น. ปิดเวลา 15.50 น.
             * ครั้งที่ 7 เปิดเวลา 16.10 น. ปิดเวลา 17.00 น.

 

  3.เส้นทางภาคใต้ : 
      3.1 ทล.4 (เพชรเกษม) : 
            3.1.1 ช่วง กม.187 (บายพาสชะอำ) : การจราจรปกติ
            3.1.2 ช่วง กม.127 (วังมะนาว) ปริมาณรถมาก *เปิดช่องทางพิเศษ เข้า กม.127 ออก กม.125 (ขึ้นสะพานต่างระดับทล.35 (พระราม 2)) การจราจรเคลื่อนตัวได้
            3.1.3 ช่วง กม.76 (ต่างระดับสระกระเทียม) ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้           
      3.2 ทล.35 (พระราม 2) :
           3.2.1 ช่วง กม.43 (บางโทรัด)  ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้
4.เส้นทางภาคตะวันออก : 
      4.1 ทล.3 (สุขุมวิท) : ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
      4.2 ทล.34 (เทพรัตน์) : การจราจรปกติ
5.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 : 
      5.1 ทล.พ.7 (มอเตอร์เวย์) : การจราจรปกติ
      5.2 ทล.พ.9 (วงแหวนตะวันออก) : ปริมาณรถมากชะลอตัวช่วง 29 ถึง กม.27 การจราจรเคลื่อนตัวได้
      5.3 ทล.พ.9 (วงแหวนตะวันตก) : ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด