ข่าว

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดี "เมาแล้วขับ" 4 วัน ฉลองปีใหม่ ครองแชมป์ 2,458 คดี

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดี "เมาแล้วขับ" 4 วัน ฉลองปีใหม่ ครองแชมป์ 2,458 คดี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดีขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ยอดรวมสะสม 4 วัน ตั้งแต่ 29 ธ.ค.64-1ม.ค.65 มีจำนวน 2,952 คดี โดยคดีเมาแล้วขับ ครองแชมป์มีมากถึง 2,458 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.27

(2 มกราคม 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า จากเหตุเมาสุราแล้วขับ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีเพียง 52 คดี เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำการ ซึ่งสถิติยอดรวมสะสม 4 วัน ที่มีการควบคุมเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565  มีจำนวน 2,952 คดี "เมาแล้วขับ" 

 

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดี "เมาแล้วขับ" 4 วัน ฉลองปีใหม่ ครองแชมป์ 2,458 คดี

 

จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 2,458 คดี คิดเป็นร้อยละ 83.27 , คดีขับเสพ 484 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.4 คดี , ขับรถประมาท 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.34 , จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสมสูงสุด 3 อันดับ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม ได้แก่ ชัยภูมิ 194 คดี สกลนคร 159 คดี และบุรีรัมย์ 157 คดี

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันที่สี่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 36 คดี และ ปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 52 คดี เพิ่มขึ้น 16 คดี

 

 

 

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยมด่าน แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ตรวจวัดอุณหภูมิ และอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนที่เดินทาง ณ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน จำนวน 37 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน

 

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดี "เมาแล้วขับ" 4 วัน ฉลองปีใหม่ ครองแชมป์ 2,458 คดี

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติ เน้นย้ำมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา มีทั้งการติดกำไล EM จัดกิจกรรมให้ความรู้  เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม ที่สร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการกระทำของตนและการป้องกันอุบัติเหตุ

 

 

 

กรมคุมประพฤติ เปิดสถิติคดี "เมาแล้วขับ" 4 วัน ฉลองปีใหม่ ครองแชมป์ 2,458 คดี

 

ได้แก่ อาสาพาเหยื่อเที่ยว การดูแลเหยื่อที่บ้าน การดูแลเหยื่อที่ตึกอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีการจำแนกความเสี่ยง หากพบว่า มีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา จะส่งบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาล หากผลการประเมินอยู่ในระดับควบคุมเข้มงวดหรือปานกลาง หรือมีประวัติการกระทำความผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา ให้ส่งไปเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้น ในรูปแบบค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง และหากเห็นสมควรอาจเสนอศาลให้เพิ่มเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามความเหมาะสม เช่น การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานบริการสังคม

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด