ข่าว

ทำเนียบเข้ม นายกฯ ประชุม "ครม.ออนไลน์" จากที่พัก งดงานพบปะ -สื่อ WFH

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำเนียบฯเข้ม อังคารนี้ นายกฯ ประชุม "ครม. ทางออนไลน์"-เลื่อนงานพบปะตามมาตรการ ศบค. ขอสื่อมวลชนงดรวมกลุ่มให้ work from home 4-14 ม.ค. นี้

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า ด้วยมาตรการของ ศบค. ที่มีไปยังส่วนราชการและหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือ work from home หลังเทศกาลปีใหม่

 

ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะประชุม "คณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์"จากที่พักและเลื่อนงานพบปะนัดหมายไปก่อน

 

ดังนั้นจึงขอให้สื่อมวลชนงดรวมกลุ่มในทำเนียบฯ ให้  "WFH" ตามแนวปฏิบัติของ ศบค.และหน่วยงานราชการข้างต้น ระหว่างวันที่ 4-14 มค 65

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า

 

เนื่องด้วยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯได้มีคำสั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในความรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ดังนี้


 

1. พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน "Work from Home" ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามความในข้อ 2 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

2.พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ยกเว้นกรณีการยกเลิกระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

 

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด