ข่าว

"บัตรทอง" อัปเดตใหม่ รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเงื่อนไขใหม่สิทธิ "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่ใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงิน ดีเดย์ใช้ 1 ม.ค.2565

อัปเดตการใช้สิทธิ "บัตรทอง" สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.แจ้งอัปเดตการเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาสำหรับผู้ถือ "บัตรทอง" ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สปสช.ยกระดับบริการ โครงการสิทธิ "บัตรทอง" หากเจ็บป่วย และมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น 
 

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ของเดิม 

 

  • ประชาชนมีหน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้ 
  • หากประชาชนไปรักษาที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว

 

 

บริการใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2565 

 

  • ประชาชนยังคงเข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้ 
  • แต่กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุสมควรสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน 
     

“ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิ สปสช. หากเกิดภาวะเจ็บป่วย จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เป็นต้น  สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้”

 

การใช้สิทธิ

 

  1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา
  2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
  3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้  สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

“ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอุ่นใจ เจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษาเมื่อไหร่ เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ” 

 

หมายเหตุ บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

"บัตรทอง" อัปเดตใหม่ รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

logoline