ข่าว

"ช้อปดีมีคืน" 2565 เริ่มแล้ว ใบเสร็จอย่าทิ้งลดหย่อนได้สูงสุด 10,500 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ช้อปดีมีคืน" 2565 เริ่มใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แล้ว และใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 15 ก.พ. 65 ใบเสร็จมีค่าอย่าทิ้งลดได้สูงสุด 10,500 บาท รับสิทธิง่าย ๆ ไม่ต้องลงทะเบียน

อัปเดตล่าสุดโครงการ "ช้อปดีมีคืน" 2565 รัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะเน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้า-บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงผู้ประกอบการขายหนังสือ และสินค้า OTOP โดยวันนี้ 1 ม.ค. 2565 ประชาชนสามารถนำใบเสร็จที่ซื้อของไปลงหย่อนภาษีได้แล้ว โดยระยะเวลาในการดลหย่อนสามารถทำได้ได้ตั้งวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565  โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ แต่มีใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้า-บริการเท่านั้น


เงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน" กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการ ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
 

ผู้ใช้สิทธิ์ "ช้อปดีมีคืน" ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการ "ช้อปดีมีคืน"

 

 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 15 ก.พ. 65 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น

 

สิทธิได้คืนภาษีสูงสุดมีรายละเอียด ดังนี้ 

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่ได้สิทธิคืนภาษี)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท)

สินค้าที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ได้มีดังนี้

 • สุรา, เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง
 • ค่ารถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และค่าเรือ
 • ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านออนไลน์
 • ค่ามัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักโรงแรม (เนื่องจากอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ