ข่าว

"ของขวัญปีใหม่ครู" วอน ตรีนุช เลิกเสื้อโหล-เลื่อนวิทยฐานะเน้น 5 ด้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์กรครู วอน "ตรีนุช" รมว.ศธ. เลิกตัดเสื้อโหลประเมินผลงาน วPA แบบเดียวกันทั่วประเทศ ควรเน้นความหลากหลาย ความแตกต่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ขอ “ของขวัญปีใหม่ครู” เลื่อนวิทยฐานะเน้น5 ด้าน

องค์กรครู ออกโรงเรียกร้อง "ของขวัญปีใหม่ครู" จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)พรรคพลังประชารัฐ ขอเพียงให้เข้าใจบริบทครู แต่ละพื้นที่แตกต่างกันควรยกเลิกการประเมินผลงานและการเลื่อนวิทยฐานะครูแบบเดียวกันใช้กับครูทั่วประเทศ คล้ายตัดเสื้อโหล

 

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในนามองค์กรครู ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึก ออนไลน์” ถึงของขวัญปีใหม่ครูในปี 2565 ว่าในฐานะตัวแทนครูขอความเห็นใจจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เกี่ยวกับการประเมินผลงานครูและการกำหนดเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูในรูปแบบ วPA ที่เป็นการใช้มาตรฐานเดียวมาวัดครูทั้งประเทศ

 

“ครูในเมืองกับครูในชนบท มีวิถีชีวิตในการดำรงชีพและสอนหนังสือนักเรียนที่ต่างกัน การใช้มาตรฐานวัดครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาวัดครูที่สอนเด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญ เด็กมาจากครอบครัวยากจน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จะวัดจากจำนวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้” 

ดร.รัชชัยย์ กล่าวด้วยว่าเมื่อ ครูเป็นทุกอย่าง ครูชนบท บางครั้งเป็นทั้งครู เป็นผู้ปกครอง เป็นหมอ เป็นพยาบาล  ฯลฯ นักเรียนมีเหาครูต้องหาวิธีรักษาเหา นักเรียนอดมื้อกินมื้อก็ต้องหาอาหารมาให้ นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ต้องสอนภาษาไทยแบบตัวต่อตัว  เด็กแต่ละคนต่างกันมาก ครูเจอโจทย์ที่ต่างกันกับครูในเมืองมาก

​​​​

ดร.รัชชัยย์ กล่าวอีกว่า ด้วยปัจจัยดังกล่าวขอเรียกร้องรมว.ศธ.ยกเลิกการตัดเสื้อโหล หรือยกเลิกนโยบายที่ใช้แบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะการประเมินครู หรือการเลื่อนวิทยฐานะครู ควรเน้นที่ความหลากหลาย ซึ่งตนเห็นด้วยกับรูปแบบการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านที่ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)

สาระสำคัญในเรื่องการเพิ่มรูปแบบการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านอีก 5 ด้าน เช่น 1. ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 2. ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะศิลปะ 3. ด้านการสอน 4.ด้านนวัตกรรม 5.ด้านศาสนา โดยไม่จำเป็นต้องใช้แต่ตำราและงานวิจัยในรูปแบบเดิม

 

"ผมขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของของ รมว. อว. ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมถึงมีความจริงใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ขวัญและกำลังใจกับบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัย"ดร.รัชชัยย์ กล่าว

ดร.รัชชัยย์ กล่าวอีกว่า จากแนวคิดดังกล่าว จึงขอเรียนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูในแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน การกำหนดหลักเกณฑ์การมีและเลื่อนวิทยฐานะจึงควรมีความหลากหลายวิธีที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆของการจัดการศึกษา

 

"ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอความเมตตาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอได้โปรดดำเนินการให้ข้าราชการครูมีทางเลือกในการเสนอผลงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะที่หลากหลายวิธีอันเป็นการสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของข้าราชการครูแต่ละราย อย่างน้อย 5 แนวทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับข้าราชการครู ต่อไป"ดร.รัชชัยย์ กล่าวย้ำ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ