ข่าว

"เยียวยา 5,000" www.sso.go.th อาชีพอิสระลงทะเบียนประกันสังคมก่อนพลาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รีบลงทะเบียนด่วน "เยียวยา 5,000" อาชีพอิสระ-คนกลางคืน ก่อนพลาดสิทธิรับเงินช่วยเหลือ www.sso.go.th ประกันสังคมเตรียมโอนอีกรอบ 7 ม.ค.นี้ คลิกลงทะเบียนที่นี่ก่อนพลาดสิทธิรับเงิน

อัปเดตมาตรการ "เยียวยา 5,000" นักร้อง นักดนตรี  และเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ  โดยความหน้าล่าสุดวันนี้ (29 ธ.ค. 64) ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนได้สำเร็จ โดนจะทะยอยโอนเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมี.ค. 65  "เยียวยา 5,000" บาท จำนวน 1 เดือน สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่รับเยียวยาจะต้องดำเนินการลงทะเบียน เพื่อยืนยันสิทธิให้เรียบก่อนภายในวันที่ 14 ม.ค. 65  เพื่อรอรับเงินเยียวยา 5,000 โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีรอบสองภายในวันที่ 7 มกราคม 2564  และกำหนด โอนรอบถัดไปในวันที่ 10 ก.พ. 65

โดยขั้นตอนในการลงทะเบียนสามารถทำได้ดังนี้


ลงทะเบียน (นักดนตรี นักร้อง นักเต้น หรือ ทำงานเกี่ยวกับดนตรี) โดยเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่นี่ คลิกลงทะเบียน หรือ คลิกลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพที่นี่

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง ชื่อ นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ,อายุ, เบอร์ติดต่อ, เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, อาชีพ, สังกัด (ชื่อวง ชื่อคณะ ที่ทำงาน ฯลฯ) ที่รับรองหรือใช้อ้างอิงได้, จังหวัด,ปัจจุบันมีประกันสังคมแบบใด เป็นต้น 

 

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้ววน และกดปุ่ม ส่ง (Submit) 

"เยียวยา 5,000" www.sso.go.th อาชีพอิสระลงทะเบียนประกันสังคมก่อนพลาด

 

สำหรับการรับเงิน "เยียวยา 5,000" บาท จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อน โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้ 

  • สปส. สำนักงานประกันสังคม
  • เซเว่น เคาท์เตอร์เซอร์วิส
  • บิ๊กซี ซูบเปอร์เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ
  • หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปส.
  • ธนาคารธกส.
  • หรือโทรสายด่วน 1506
  • หลักฐานการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (ใบอนุญาตขับขี่รถ)
  • แบบการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)

 

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิรับเงิน "เยียวยา 5,000" บาท ต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม. 33 ม.39 และ ม.40
ประกอบอาชีพกลางคืน
มีสัญชาติไทย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจาก

1.สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2.สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด