ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว"ชั้นดี การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีละไม่น้อยกว่า 3,800 ตันต่อปี

จังหวัดแพร่ ประตูแห่งล้านนาตะวันออก มีแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงามด้วยสายน้ำและผืนป่า สามารถเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี และยังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ความน่ารักเป็นมิตรของผู้คน รับรองเลยว่าหากใครได้มา ก็ตกหลุมรักเมืองเล็ก ๆ นี้ได้ไม่ยาก

 

และถ้าคิดถึงแหล่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" คุณภาพของประเทศไทย จังหวัดแพร่ถือว่าเป็นพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สังกัดกรมการข้าว อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่คอยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการผลิตข้าวรอบด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

 

นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวว่า ภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่มีภารกิจหลักคือการผลิตและกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว "คุณภาพสู่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีละไม่น้อยกว่า 3,800 ตันต่อปี โดยผลิตข้าว 3 สายพันธุ์คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 500 ตันต่อปี ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 1,200 ตันต่อปี และข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 2,100 ตันต่อไร่ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

โดยมีการจัดสรรแปลงผลิต "เมล็ดพันธุ์" ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลิตเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564 จำนวนกว่า 45 แปลง”

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ เพื่อตอบรับภารกิจและนโยบายของกรมการข้าว เช่นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ โครงการรักน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรับรองคุณภาพข้าวแบบกลุ่ม เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคยอมรับได้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

​นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้มุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่และส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้าว สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องจักรกล เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้สามารถผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว" พันธุ์ดีที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นดี

หากกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และตัวแทนจำหน่าย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ของกรมการข้าวสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะได้รับส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อโดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร.054-654-661 , 054-654-536.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด