ข่าว

"คอมพ์เพื่อน้อง" ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคคอมพิวเตอร์ เสริมทักษะการเรียนออนไลน์

"คอมพ์เพื่อน้อง" ผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มศรีเทพไทย บริจาคคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี เพื่อเสริมทักษะการเรียนออนไลน์

กลุ่มศรีเทพไทย บริจาค "คอมพ์เพื่อน้อง" ส่งเสริมทักษะการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย อีกก้าวของความร่วมมือภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทย

 

กลุ่มศรีเทพไทย โดยบริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด, บริษัท เอสทีซีพี เคมิคอล จำกัด และครอบครัวไตรจักรภพ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

 

โดยมีนางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ และนายประธาน ไตรจักรภพ เป็นตัวแทนจากกลุ่มศรีเทพไทยและครอบครัว มอบให้กับ นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปจัดสรรเป็นห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 25 เครื่อง สร้างสื่อกลางเรียนรู้ให้เยาวชนไทย

นางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ ตัวแทนครอบครัวไตรจักรภพ กล่าวว่า ทางบริษัทฯในกลุ่มศรีเทพไทย และครอบครัวเรามีความยินดีที่จะสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย เราเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน 

 

นางสาวประภัสสร  กล่าวอีกว่า โดยวัตถุประสงค์ของการบริจาคอุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองรับนโยบายการเรียนออนไลน์ และสร้างแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนไทยในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 

นางสาวประภัสสร กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต เพื่อให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

\"คอมพ์เพื่อน้อง\" ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคคอมพิวเตอร์ เสริมทักษะการเรียนออนไลน์

"นอกจากนี้ การจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ยังสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพื้นที่ ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านได้ หรือมีความไม่พร้อมของเทคโนโลยีที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

 

โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริจาคในครั้งนี้ สามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางด้านความพร้อมของการศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ ”นางสาวประภัสสร กล่าว

ข่าวยอดนิยม