ข่าว

มติ ครม.แก้กฎหมายคุมใช้สารต้องห้าม ตามเงื่อนไขวาด้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มติ ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... สอดคล้องกับ WADA วาด้า แก้ปมถูกตัดสิทธิเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา-โดนแบนธงชาติ เชื่อส่งผลกระทบเศรษฐกิจ 5.5 หมื่นล้าน

วันที่ 28 ธ.ค. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ. 2555พ.ศ. ....ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.)เสนอ

 

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดคีอแก้ไขบทนิยามแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

 

1.บทนิยาม อาทิการแก้ไขนิยามคำว่า“สารต้องห้าม”การเพิ่มบทนิยามคำว่า“วิธีการต้องห้าม”การแก้ไขนิยามคำว่า“สมาคมกีฬา” “การแข่งขันกีฬา” “นักกีฬา”และ“บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา”เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในWADA Codeและมาตรฐานสากล

 

2.คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเช่น-ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพื่อให้

สำนักงานฯมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ(operating independence) -ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้ามและยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับประเภทชนิดกีฬาและการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

 

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเช่นคณะกรรมการการแพทย์,คณะกรรมการพิจารณาโทษและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาเช่นคกก.พิจารณาโทษมีอำนาจพิจารณาโทษละออกคำสั่งลงโทษได้เองโดยไม่ต้องส่งให้กกท.ออกคำสั่งเพิ่มเติมให้โอกาสนักกีฬาบุคคลที่สนับสนุนการกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม

 

3.สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอำนาจให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นโดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้มีความเป็นอิสระต่อกันและให้สำนักงานฯจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

4.มาตรการลงโทษ  ยกเลิกการกำหนดโทษซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญาโดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ในWADA Codeซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลกที่ไม่ใช่โทษทางอาญา

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายก้องศักดิ์  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ประเทศยไทยยังชี้แจ้งนที่ประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันว่าร่างพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ. 2555ว่าสอดคล้องกับหลีกการของWADAและมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฏหมายในรูปแบบพ.ร.ก.เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น

 

"นอกจากนี้คาดการณ์ว่าจะทำส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2565ประมาณ55,000ล้านบาทซึ่งหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้กกท.จะดำเนินการขอให้WADAพิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆซึ่งรวมถึงการปลดล็อคเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน"นายธนกร กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด