ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 6 รองอัยการสูงสุดและ "อัยการ" รวม 905 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 6 รองอัยการสูงสุด และ "ข้าราชการอัยการ" ตั้งแต่ชั้น 7ลงมา ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ รวม 905 ราย

วันนี้ (๒๗ ธ.ค.๒๕๖๔) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง "ข้าราชการอัยการ" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "ข้าราชการอัยการ" ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๙๐๕ ราย ดังนี้

 

๑. นายวาทิน ศรีตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๒. นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๓. นางสุรางค์ นาสมใจ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๔. นายสมศักดิ์ เวทย์วิไล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)


๕. นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคณะกรรมการ อัยการ ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

๖. นายอานันท์ ธีระชิต อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงานภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๗. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแพ่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๘. นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค ๔ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๙. นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ อธิบดีอัยการภาค ๓ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๐. นายศุภชัย นิพิธกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๑. นายไพรัช รุ่งเกียรติกุล อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีแรงงาน ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

 

๑๒. นายมานัส รัตนนาคะ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานวิชาการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)

 

๑๓. นายอัศวิน วรธรรมพินิจ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานคดีศาลสูง ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่..

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด