ข่าว

นิพนธ์ ย้ำรัฐบาลตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน "Sandbox ปศุสัตว์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิพนธ์ ย้ำรัฐบาล ตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน "Sandbox ปศุสัตว์" ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรกรทั่วไทย นำร่อง “แซนด์บ็อกเชียงราย” ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางตลาดช่วยทั้งในไทยและส่งออก สอดรับนโยบายอาหารปลอดภัยของไทยสู่ครัวโลก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนา“ตลาดนำการผลิต แซนด์บ็อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย อีกก้าวของการขับเคลื่อน "Sandbox ปศุสัตว์" หรือ แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์

 

โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชน เข้าร่วม

นายนิพนธ์ กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกจังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย มีเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งประสบปัญหานานัปการ 

 

"ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เกิดภัยพิบัติ ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนแชนด์บ๊อกซ์ปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้

นิพนธ์  ย้ำรัฐบาลตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน "Sandbox ปศุสัตว์"

และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อน Sandbox ปศุสัตว์ โดยมอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด"รมช. มหาดไทย กล่าว

“โครงการ Sandbox ปศุสัตว์ นี้ เน้นชนิดสัตว์ โคเนื้อ ส่งเสริมการผลิตและส่งออกตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุน ด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นให้กับตลาด สามารถแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิพนธ์  ย้ำรัฐบาลตระหนักปัญหาพี่น้องเกษตร เร่งขับเคลื่อน "Sandbox ปศุสัตว์"
 

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ “Sandbox ปศุสัตว์” ผลิตโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ ภายใต้มาตรการควบคุมพิเศษตามแนวทางการผลิตที่กำหนด เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

ซึ่งหากการดำเนินการในพื้นที่ “Sandbox เชียงราย” ประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมต่อไปให้มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน สนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้น” นายนิพนธ์ กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด