ข่าว

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล ออีต อสส. นายกสมาคมเเปดริ้ว - มูลนิธิทองประทานฯ ร่วมทำพิธีเปิดอุทยาน "พระพิฆเนศ" เนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ปาง สำริด สำเร็จสมปรารถนา

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

       เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ อุทยาน"พระพิฆเนศ"  คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสนี  ประธานกรรมการมูลนิธิทองประทานฯ ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด  ในฐานะ นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และนายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเปิด อุทยาน"พระพิฆเนศ"  คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  นักธุรกิจชั้นนำ คณะกรรมการมูลนิธิทองประทานฯ คณะกรรมการจัดงานฯ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา อาทิ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เเละคณะผู้บริหารอัยการในภาค 2 ร่วมพิธีเปิดฯ 

  
ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง กล่าวว่า โครงการอุทยาน"พระพิฆเนศ" คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสร้างเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และสร้างความเจริญในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยการริเริ่มของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้เริ่มการก่อสร้างองค์ "พระพิฆเนศ"เนื้อโลหะสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ปาง สำริด สำเร็จสมปรารถนา  องค์ยืนสูง 39 เมตร พร้อมฐานมาตั้งแต่ปี 2552  ด้วยเหตุที่ว่า "พระพิฆเนศ" มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่ก่อสร้างบนที่ดินขนาด 21 ไร่ ที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ด้านหนึ่งติดถนนและอีกด้านติดแม่น้ำบางปะกง "พระพิฆเนศ" มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ทั้ง 4 ถือพืชพันธุ์ธัญญาหาร ประกอบไปด้วย มะม่วง, กล้วย, อ้อย, และขนุน ซึ่งเป็นผลไม้อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแปดริ้ว  เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร มาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน ส่วนที่พระบาทมีหูถือขนมโมทกะ ซึ่งความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน อีกทั้งองค์ "พระพิฆเนศ" ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกสรรพสิ่ง รับเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง ทำให้ผู้มากราบไหว้บูชาจะทำการสิ่งใดก็ได้ผลดั่งใจหวัง ทั้งการค้า หน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป 

 

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

  

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับโครงการนี้ได้ใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้างยาวนานหลายปีเนื่องจากเป็นงานปฏิมากรรม ต้องใช้ทุนทรัพย์ และใช้เวลาในการก่อสร้างกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้

โดยภายหลังทำพิธีเปิดอุทยานฯ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้มอบ "พระพิฆเนศ" องค์32 นิ้วให้กับผู้บริจาค 11 คน ได้เเก่

1. ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง  2. ดร. วันดี จุลเจริญ 3. นายธีรพล ทิพย์จำนรรจ์ 4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 5. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ 6. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 7.นายสมโภชน์ อาหุนัย 8.นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ 9.นายวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ 10.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 11.นายสมภพ วาณิชเสนี 

 

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ส่วนผู้ที่ได้รับมอบ "พระพิฆเนศ" องค์21นิ้ว ได้เเก่

1. คุณไมตรี ไตรติลานนท์ 2. พล.ต.อ. สุพร พันธุ์เสือ ผู้แทนนาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 3. พล.อ.ต. หญิงทรงพร วาณิชเสนี 4.นายอภิชาติ เจนสถิตวงศ์ 5.นายนิกร หงส์ศรีสุข 6.นายมงคล จิรกิจอนุสรณ์ 7.นายบุญชนะ เจริญผล ผู้แทนนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 8. พล ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย   9. นาย ณรงค์ ตรึงตราจิตกุล 10. พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ 11. นายจาง จือตง 12. สุภา เสริมสุขสกุลชัย 13. นายอานนท์ สิมะกุลธร 14. การณิก วาณิชเสนี 15. นายชัยรัตน์ ณ บางช้าง 16. มัทนา สุดโนรีกูล 17. นานสุพจน์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ 18. นายเดชาวุธ ธีรภัทรไพศาล 19. นายอภิชาต คุปติสุวรรณ 20. นายประเสริฐ อิศวพรชัย 21. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 22. พิมพร วาณิชเสนี 23. นายธงชัยหิรัญถาวร 24. นายสุคันธา เอกพิชัยโอฬาร 25. ขวัญใจ แซ่ลิ้ม ผู้แทนนายธวัชชัย วิกรยานนท์ 26. นายพุทธพร วาณิชเสนี 27. นายพงษ์สฤษดิ์ตันติสุวนิชย์ 28. นายสัญชัย เศรษฐี 29. นายอานุภาพ จามิกรณ์ 30. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร 

 

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

"สมเด็จธงชัย" จับมือ อรรถพล เปิดอุทยาน"พระพิฆเนศ"องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด