ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช" พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ประกาศ ลงราชกิจจานุเบกษา

25 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช" พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

..

>>>คลิกอ่านฉบับเต็ม

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ