ข่าว

มุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานกลุ่มได้รับผลกระทบ COVID-19

มุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานกลุ่มได้รับผลกระทบ COVID-19
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเพิ่มศักยภาพมุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจที่สำคัญคือการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่ายเพื่อกระจายสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงทันเวลา

 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 59 ล้านไร่ ใน 1 ปี เกษตรกรจะต้องใช้ "เมล็ดพันธุ์"ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนตันต่อปี ซึ่ง "เมล็ดพันธุ์" ส่วนใหญ่ที่กรมการข้าวสามารถผลิตได้ประมาณ 86,000 ตัน ซึ่งโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพโรงงาน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตเป็นปีละ 102,000 ตัน กรมการข้าวเล็งเห็นว่าในการที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีเมล็ดพันธุ์ไปถึงเกษตรกรในระยะอันใกล้นี้ การเพิ่มศักยภาพของกรมการข้าว การปรับปรุงโรงงานต่าง ๆ เนื่องจากว่าโรงงานของเดิมที่ผลิตอยู่ติดตั้งมานานกว่า 30 ปี มีศักยภาพในการผลิตต่ำ ซึ่งขณะนี้ตามสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ก็ทำให้มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกด้วย

มุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานกลุ่มได้รับผลกระทบ COVID-19

คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นว่าหากอนุมัติงบประมาณให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมาเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงโรงงานให้สามารถผลิตได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้น ซึ่งแต่เดิมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเองมีเป้าหมายการผลิตแค่ 3,000-4,000 ตัน แต่ในเมื่อเราปรับปรุงสภาพโรงงานแล้วเสร็จไปแล้ว 1 เครื่อง สามารถเพิ่มการผลิตไปได้ถึง 5,500-6,000 ตัน ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพอย่างเห็นได้ชัด

มุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานกลุ่มได้รับผลกระทบ COVID-19

ในการปรับปรุงคุณภาพ "เมล็ดพันธุ์" มีทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนแรกปรับปรุงในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ แบบเดิมคือใช้แรงงานคนในการบรรจุผลิตภัณฑ์ เมื่อได้งบประมาณมาเราก็สามารถที่จะมาติดตั้งเครื่องจักร Auto Packing ซึ่งจะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้แรงงาน แล้วก็ลดบุคลากรที่จะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละอองและสารกำจัดโรคและแมลง

มุ่งผลิต "เมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐานรองรับแรงงานกลุ่มได้รับผลกระทบ COVID-19

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือศักยภาพในการบรรจุ แต่เดิมในหนึ่งวันจะบรรจุได้ประมาณ 15-20 ตัน แต่เมื่อมี Auto Packing มา ก็สามารถบรรจุถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวถุงละ 25 กิโลกรัม ใน 1 นาที จะบรรจุได้ 6 ถุง ฉะนั้น 1 ชั่วโมงจะบรรจุได้อย่างน้อย 8 ตัน ถ้าทำงานวันหนึ่ง7 ชั่วโมง จะได้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 56 ตันต่อวัน อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานต่างๆ และไม่ต้องสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้รับการปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์" จัดหาชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมจัดเรียงแบบอัตโนมัติ เพิ่มระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์โรงงาน ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ รวมถึงก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานใหม่ ซึ่งสามารถรองรับเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการผลิตภาคการเกษตรได้

 

นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการปรับปรุงสภาพโรงงานของกรมการข้าว งบประมาณ 1,600 ล้าน ซึ่งแยกส่วนกิจกรรม อยู่ประมาณ 4 กิจกรรม กิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือ PLC ซึ่งจะปรับปรุงสภาพให้ระบบไฟฟ้าต่างๆ อยู่ในระบบ Digital Touch Screen จากแต่ก่อนจะเป็นแบบปุ่มกด

 

กิจกรรมที่ 2 จะเป็นกิจกรรมโรบอทในการ Auto Packing ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตในส่วนที่เป็นการคัดบรรจุ ให้มีปริมาณมากขึ้นต่อวันและต่อชั่วโมง ส่วนกิจกรรมที่ 3 จะเป็นกิจกรรมในส่วนที่เป็นโซล่าเซลล์ เพื่อที่จะลดปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น และจะมีส่วนประกอบอื่นก็คือเป็นการปรับปรุงโรงงานทั้งโรงงาน ในโรงงานก็จะมี 8 ถังอบ ซึ่งสามารถที่จะรับเมล็ดพันธุ์ต่อวันได้มากขึ้น

 

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ณัฐโชค จิตรากร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ขั้นตอนของงานกลุ่มเมล็ดพันธุ์ฝ่ายโรงงาน ก็จะรับเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเกษตรกรมาเพื่อปรับปรุงสภาพและทำการคัดเมล็ดให้ได้เมล็ดพันธุ์ดี ขั้นตอนแรกก็คือจะรับเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มควบคุมคุณภาพจะมีรถบรรทุกมารอเทข้าวที่หน้าโรงงาน จากนั้นข้าวจะลงไปที่ถังอบเพื่อทำการอบลดความชื้น ในการลดความชื้นจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันต่อถัง โรงงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจะมีอยู่ประมาณ 6 ถัง เมื่อลดความชื้นแล้วอยู่ที่ประมาณ 11-12 เปอร์เซ็นต์ ของความชื้น จะนำมาพักไว้ที่ถังพัก เพื่อทำการคัดเมล็ดพันธุ์อีกครั้ง

 

โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่จะทำให้กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไปในอนาคต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด