ข่าว

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซด์ thebuddh ตั้งฉายา 10 "พระภิกษุสงฆ์" ประจำปี 2564 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 มอบฉายา "เจ้าไร้ศาล" ส่วน "หลวงตาบุญชื่น" รับฉายา "พระผู้เฒ่า ผู้สร้างศรัทธาบนท้องถนน"

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ก่อนจะสิ้นปี สื่อมวลชน มักจะมีการตั้งฉายา ทั้งรัฐมนตรี ,นักการเมือง รวมทั้งวงการตำรวจ ทหาร และ นักแสดง ประจำปี เช่นเดียวกับ การตั้งฉายา "พระภิกษุสงฆ์" 2564 ที่ทางเว็บไซด์ "thebuddh" จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งการตั้งฉายาให้กับ "พระภิกษุสงฆ์" ทาง "thebuddh" ระบุว่า ไม่ได้เกิดจากความไม่เคารพ ไม่นับถือ หรือ ไม่ศรัทธา หรือมีเจตนาล่วงละเมิดแต่ประการใด การตั้งฉายาของพระภิกษุในปีนี้ เน้นจากปรากฏการณ์ข่าวของพระภิกษุรูปนั้น ๆ  ทั้งในสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และสำรวจจากนักวิชาการ 

 

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ 10 รูป ที่ทางเว็บไซด์ "thebuddh" ตั้งฉายาประจำปี 2564 มีจำนวน 10 รูป โดยเรียงจากพระภิกษุที่ถูกกล่าวขาน จากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้

 

1.เจ้าไร้ศาล

หมายถึง "พระเล็ก" หรือ "พระครูสุทธิญาณโสภณ" เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ แม้จะรับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 แต่กระแสต่อต้านในพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความร้าวฉานในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายสายวัดป่า แบบไม่เคยปรากฏมาก่อน การคัดค้าน "พระเล็ก" เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลคือ เจ้าคณะอำเภอ 13 เขตการปกครอง ลาออกทั้งหมด รวมทั้งเจ้าคณะตำบล 41 ตำบล ลาออกทั้ง 41 ตำบลเช่นกัน นับตั้งแต่รับพระบัญชาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ "พระเล็ก" ยังไม่สามารถเข้าไปจำวัดอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์วัดใดวัดหนึ่งได้ เนื่องจากถูกคณะสงฆ์ประกาศลง "อุกเขปนียกรรม" และถูกประชาชน "ขับไล่" ทุกที่ที่รู้ว่าพระครูเล็กเข้าไปด้วยเหตุนี้ พระครูสุทธิญาณโสภณ  หรือ "พระเล็ก" จึงควรได้รับฉายาว่า "เจ้าไร้ศาล"

 

                           เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

 

2.สมเด็จสายล่อฟ้า

เป็นฉายาที่มอบให้กับ "สมเด็จธงชัย" หรือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

3.ขงเบ้งเรียก “ป๋า”

 

"สมเด็จธีร์" หรือ "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์,ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เส้นทางชีวิตเติบโตมาคล้ายคลึงกับ "สมเด็จธงชัย" เพียงแต่ "สมเด็จธีร์"  เป็น "พระหมอดู"  จึงมักมีนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจ เข้าหา

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

4. "เด็กเส้น" ไร้คนแล

 

"เจ้าคุณสมศักดิ์" หรือ พระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี เป็นพระสายสายตรง "สมเด็จชิน" หรือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งปีที่แล้วเว็บไซต์ข่าว "Thebuddh" ได้ตั้งฉายาแห่งปีให้สมเด็จชินว่า "สังฆราชน้อย"

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

5. ดาว..แปรพักตร์

"เจ้าคุณพิพิธ" หรือ "พระเทพปฏิภาณวาที" ยุคหนึ่งคือ “ดาวเด่น” ในวงการคณะสงฆ์ ยุคหนึ่งคือตัวแทนของคณะสงฆ์  ด้วยจากเป็นนักพูด นักเขียน มีอุดมการณ์ชัดเห็นความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักการ จะแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ ผ่านบทกวีเตือนสติผู้มีอำนาจและสังคม เสมอมา

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

6.  เจ้าสำนักหลากสี

 

"เจ้าคุณพิมพ์" หรือ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร  ถือว่าเป็น “มือทำงาน” ของคณะสงฆ์ เส้นทางชีวิตเติบโตมาตั้งแต่ “สมเด็จเกี่ยว” สู่ “สมเด็จช่วง” ในฐานะประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จวบจนกระทั้งขึ้นก้าวสู่ “กรรมการมหาเถรสมาคม” และมีสมณศักดิ์ชั้น “รองสมเด็จ” ครั้งหนึ่งเคยติดโผดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะใหญ่หนใต้” ด้วย

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

7.ลูกเมียน้อย..คอยความรัก

 

"เจ้าคุณสุวิทย์" หรือ พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการตั้งศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เคยถูกเสนอให้เป็น "โฆษกมส." แต่ถูกขัดขวาง จึงได้รับฉายาว่า “ลูกเมียน้อย..คอยความรัก”

 

                            เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

 

8.  มส.ม้ามืด

 

"เจ้าคุณโสภณ" หรือ พระเทพคุณาภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 13  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ได้รับโปรดฯเกล้าเป็น "กรรมการมหาเถรสมาคม" ล่าสุด ท่ามกลางโผก่อนหน้านี้ว่า จะมีพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ “ชั้นธรรมและรองสมเด็จ” หลายรูปเข้ามาเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ติดโผทั้งพระแขก พระฝรั่ง และพระไทย แต่สุดท้าย “หลุดโผ” ทุกรูป เจ้าคุณโสภณเป็นน้องคนสุดท้องใน 20 รูป ของกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่นี้ และครองสมณศักดิ์เพียงแค่ชั้น “เทพ”  แม้จะมีชื่อติดโผมาตั้งแต่ต้น แต่กลายเป็นตัวเลือกรูปสุดท้ายแบบ “หักปากกาเซียน”

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

9. พระผู้เฒ่า ผู้สร้างศรัทธาบนท้องถนน

 

"หลวงตาชื่น" หรือ พระบุญชื่น ปญฺญาวุฒิฺโท พระชรา วัย 72 ปี เกิดที่บ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เคยเป็นทหารเกณฑ์ และได้รับคัดเลือกไปสู้รบในยุคสงครามเวียดนาม แต่งงานมีลูกทั้งหมด 4 คน อุปสมบท เมื่อปี 2552 ที่วัดบ้านเกิด จากนั้น ได้แสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุติ เดินธุดงค์ไปหลายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2559 มุ่งบำเพ็ญเพียร แสวงบุญ เดินธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่น ไม่ขอขึ้นรถ ไม่ต้องช่วยขนสัมภาระ ไม่รับเงิน ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า

ปรากฎการณ์ “หลวงตาชื่น” เกิดขึ้นท่ามกลางชาวพุทธกำลัง “โหยหา” พระปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ การกลับคืนสู่พระธรรมวินัยของสถาบันสงฆ์ การเดินธุดงค์บนถนนของหลวงตาชื่น นำมาซึ่งความศรัทธามีประชาชนไปรอกราบ ถวายน้ำปูผ้าทุกเส้นทางบนท้องถนนที่หลวงตาชื่นเดินผ่าน

ด้วยเหตุนี้ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท หรือ  “หลวงตาชื่น” พระชราวัย 72 ปี จึงควรได้รับฉายาว่า  “พระผู้เฒ่า ผู้สร้างศรัทธาบนท้องถนน”

 

เปิดฉายา "พระภิกษุสงฆ์" ปี 64 "พระเล็ก" ติดอันดับ 1 ได้ฉายา "เจ้าไร้ศาล"

10. พระผู้อาภัพแห่งปี

 

"เจ้าคุณสุรชัย" หรือ พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระเจรจาน้อย สมถะ เรียบง่าย หลังวัดสระเกศเจอมรสุมเงินทอนวัด ในฐานะพระผู้ใหญ่ในวัด พยายามประคับประคองสถานการณ์ภายในวัดเรื่อยมา ท่ามกลางข่าวลือว่า เจ้าคณะปกครองระดับสูง จะส่ง “พระภิกษุ” ภายนอก มาครองตำแหน่งเจ้าอาวาส “วัดสระเกศ” แทน

 “เจ้าคุณสุรชัย” เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หลังจากอดีตพระพรหมสิทธิ และพระเถระอีก 4 รูป ครองผ้าไตรจีวร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ถูกกดดัน จนต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเกือบทุกตำแหน่ง ในสังคมสงฆ์รับรู้กันทั่วไปว่า พระเทพรัตนมุนี เป็นพระที่ดีรูปหนึ่ง ที่ดำรงตนอยู่ในสมณเพศ ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แต่สถานการณ์การเมืองของคณะสงฆ์ทำให้เจ้าคุณสุรชัย “กลืนไม่เข้าคายไม่ออก” ไม่เป็นที่โปรดปรานของเจ้าคณะปกครองชั้นผู้ใหญ่บางรูป จึงถูกกดดันรอบทิศทาง

ด้วยเหตุนี้ พระเทพรัตนมุนี หรือ “เจ้าคุณสุรชัย” จึงควรได้รับฉายาว่า “พระผู้อาภัพแห่งปี”

   

 

 

ขอบคุณที่มา : thebuddh

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ