ข่าว

"พรรคเพื่ออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกก.บห. กกต.ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกรรมการบริหาร"พรรคเพื่ออนาคตไทย"

 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64  ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย   ลงนามโดย พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง

 

มีเนื้อหาระบุว่า  ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคเพื่ออนาคตไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย จํานวน ๖ คน ต่อมานายทะเบียน พรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย จํานวน ๕ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่ออนาคตไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่ออนาคตไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติ ดังนี้

 

"พรรคเพื่ออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกก.บห. กกต.ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่ออนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ ข้อบังคับพรรคเพื่ออนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔) ข้อ ๑ ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่ออนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔) ” ข้อ ๒ ข้อบังคับพรรคนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔ ของข้อบังคับพรรคเพื่ออนาคตไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรค มีดังนี้ ” (๑) (๒) โดยมีความหมาย ดังนี้ ชื่อ พรรคเพื่ออนาคตไทย มีความหมายว่า การพัฒนาเพื่อประชาชน และประเทศชาติ รวมไปถึงการรู้รักสามัคคีของคนในชาติ

 

ภาพเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปอักษรไทย "พอท" ด้านบนตัวอักษร มีสีแดง ด้านล่างตัวอักษรมีสีน้ำเงิน มีชื่อเต็มพรรคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ด้านล่างตัวอักษร หมายความว่า ความรักสามัคคีของคนในประเทศชาติ การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การพัฒนาประเทศชาติสู่นานาประเทศ ตรายาง เครื่องหมาย สําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรค เป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะเดียวกับข้างต้นและใช้สีเดียวกัน สีของพรรค คือ สีแดง , สีน้ำเงิน"

 

"พรรคเพื่ออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกก.บห. กกต.ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

๒. เลือกตั้งนายกริชเทพ อุปจันแพงวงศ์ ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าพรรคแทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนั้น จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย จํานวน ๖ คน ได้แก่ 

 

๒.๑ นายอนุวัฒน์  วิกัยพัฒน์ หัวหน้าพรรค

๒.๒ นายกริชเทพ อุปจันแพงวงศ์ รองหัวหน้าพรรค

๒.๓ นายประกาศิต การสอน เลขาธิการพรรค

๒.๔ นายกมลอินทร์  ภัชวิกัยพัฒน์ เหรัญญิกพรรค

๒.๕ นายสันติพล ไชยกิจ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๒.๖ นายกรีวุฒิ ทามเสถียรชัย โฆษกพรรค

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

>>>>คลิกอ่าน ประกาศทะเบียนพรรคการเมืองฉบับเต็ม 

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพื่ออนาคตไทย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะ นายอุตตม สาวนายน อดีตรมว.คลัง และ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ อดีตรมว.พลังงาน  หรือ "กลุ่มสี่กุมาร" ที่ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ และมีกระแสข่าวเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ 

 

"พรรคเพื่ออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกก.บห. กกต.ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

โดยทั้งนายสนธิรัตน์  และ นายอุตตม ยังได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจส่วนตน เป็นภาพการนั่งจิบกาแฟสนทนากัน โดยระบุว่ามีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตบ้านเมือง ซึ่งต่อมา มีการเผยแพร่คลิป พร้อมกับมีฉากหลังขึ้นต้นด้วยคำว่า อนาคตไทย  ทำให้สื่อมวลชนบางสำนักนำไปตีความว่า เป็นการจัดตั้งพรรคการเมืองใช้ชื่อว่า พรรคอนาคตไทยบ้าง พรรคเพื่ออนาคตไทยบ้าง 

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายอุตตมก็เคยเปิดตัวสถาบันอนาคตไทยศึกษา Thailand Future Foundation โดยมีทีมงาน เช่น ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ อดีตโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ร่วมอยู่ด้วย  

 

อย่างไรก็ตาม เพจพรรคเพื่ออนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่า การที่สื่อมวลชน นำเสนอ ชื่อพรรคเพื่ออนาคตไทย ไปเกี่ยวข้องกับ "กลุ่มสี่กุมาร" นั้นไม่เป็นความจริง ขอให้แก้ไขข่าวดังกล่าวด้วย 

 

"พรรคเพื่ออนาคตไทย" เปลี่ยนแปลงข้อบังคับและกก.บห. กกต.ประกาศ ลงราชกิจจาฯ  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด