ข่าว

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คที่นี่ รวมจุด walk in ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" Moderna, Pfizer ใน จ.นนทบุรี พร้อมหลักเกณฑ์การเข้ารับวัคซีน รวมมาให้แล้วในที่เดียว

อัปเดตจุดฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  กลายพันธุ์ "อไมครอน" กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เริ่มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งดำเนินการฉีด "วัคซีนเข็ม 3"  เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นเพื่อรับมือ "โอไมครอน" สำหรับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่มีความต้องการที่จะ ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" สามารถเช็กจุดให้บริการแบบ walk in ใกล้บ้านได้ดังนี้


โรงพยาบาลบางกรวย เปิด walk in ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เป็น Moderna (booster) จำนวน 500 คน  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 15.00 น. 

หลักเกณฑ์การเข้ารับวัคซีน

 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย 

เงื่อนไข ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน 

 1. ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ เข็ม 2 ฉีดมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวัน walk in 
 2. ฉีด Astra มาครบ 2 เข็ม และ เข็ม 2 ฉีดฉีดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน walk in
 3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด Astra เป็นเข็ม 2 โดยฉีด Astra มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวัน walk in 
 4. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 โดยฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า  6 เดือน ก่อนวัน walk in

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย

โรงพยาบาลไทรน้อย เปิด walk in ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" 

ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เป็น Moderna (booster) จำนวน 500 คน  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 14.00 น. 

หลักเกณฑ์การเข้ารับวัคซีน

 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย 

เงื่อนไข ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน

 1. ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ เข็ม 2 ฉีดมาไม่น้อยกว่า  เดือน ก่อนวัน walk in 
 2. ฉีด Astra มาครบ 2 เข็ม และ เข็ม 2 ฉีดฉีดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน walk in
 3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด Astra เป็นเข็ม 2 โดยฉีด Astra มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวัน walk in 
 4. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็ม 1 และฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 โดยฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า  6 เดือน ก่อนวัน walk in

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย


ฉีด "วัคซีนเข็ม 3" เป็น  Pfizer(booster) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 คน  

 •  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น.  เงื่อนไข สำหรับ Astra มาครบ 2 เข็ม และ เข็ม 2 ฉีดฉีดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน walk in 
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. เงื่อนไข สำหรับผู้ที่ฉีดวัควีนสูตรไขว้ Sinovac + Astra หรือ  Sinovac +  Pfizer ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย

 

โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิด walk in "วัคซีนเข็ม 3" จำนวน 400 คน/วัน  

วัคซีน Pfizer เข็ม 3 วันที่ 23 , 29 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. -15.00 น.

เงื่อนไขผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน

 1. ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
 2.  ฉีด Astra มาครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 
 3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด Astra เป็นเข็ม 2  ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 

วัคซีน Astra เข็ม 3 วันที่ 22 , 24 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. -15.00 น.

เงื่อนไข ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน

 1. ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
 2. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด Astra เป็นเข็ม 2  ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 


"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย


 

โรงพยาบาลบางบัวทอง  เปิด walk in วัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น  Moderna ,Pfizer (เลือกเองได้) จำนวน 500 คนต่อวัน ในวันที่  17,23,27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ลานอาคาร 5 รพ.บางบัวทอง

เงื่อนไข ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน

 1.  ฉีดSinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม  ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564  
 2. ฉีด Astra มาครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 
 3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ ฉีด Astra เป็นเข็ม 2  ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย


โรงพยาบาลปากเกร็ด เปิดฉีดวัคซีน Walk in วัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็ม3 สำหรับผู้ที่ฉีด AstraZeneca 2 เข็ม โดยห่างจากเข็ม2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป หรือฉีดก่อน 30 กันยายน 2564  สามารถมารับบริการได้ ที่โรงพยาบาลปากเกร็ด ถ.345 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่  24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน   600 คนต่อวัน


 เงื่อนไข ผู้รับบริการ

 • แสดงหลักฐานการฉีดตามกำหนดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 •  หากเป็นผู้ที่ไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลปากเกร็ดมาก่อน  กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนและหลักฐานการฉีดมาแสดงด้วย

"วัคซีนเข็ม 3" มัดรวมจุด walk in "Moderna-Pfizer" ใน จ.นนทบุรี เช็คเลย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ