ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.กำหนดวัน "เลือกตั้งซ่อม" ชุมพร-สงขลา เช็คชื่อผู้สมัคร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คชื่อ ผู้สมัคร เลือกตั้งซ่อม ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 1 ชุมพร และ เขต 6 สงขลา ให้เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 เปิดรับสมัคร 23 -27 ธ.ค.นี้

22 ธ.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

โดยระบุว่า  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต.กำหนดวัน "เลือกตั้งซ่อม" ชุมพร-สงขลา เช็คชื่อผู้สมัคร

 

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

 

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำ หนด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ขณะที่บรรยากาศการเตรียมตัวสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองเป็นไปอย่างคึกคัก

 

พรรคพลังประชารัฐ  ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา และไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็น ผอ.การเลือกตั้งของพรรค

 

พรรคประชาธิปัตย์  มีมติส่ง นายอิสรพงษ์ มากอำไพ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส. ในเขต1 จังหวัดชุมพร และให้น.ส.สุภาพร กำเนิดผล เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส. ในเขต6 จังหวัดสงขลา 

 

พรรคกล้า นำโดยนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรคได้เปิดตัว พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ หรือ ผู้กำกับหนุ่ย เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร และ นายพงศธร สุวรรณรักษา หรือ ทนายอาร์ม ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด