ข่าว

"สิระ"พ้นสภาพส.ส. ศาลรธน.อ่านคำวินิจฉัยขัดคุณสมบัติความเป็นส.ส.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สิระ พ้นสภาพความเป็น ส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย ให้ สิระ เจนจาคะ ขัดคุณสมบัติความเป็นส.ส. เนื่องจากปมคำร้องต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีฉ้อโกง พ้นสภาพส.ส.กำหนดเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ ใหม่

 

22 ธ.ค. 64  เมื่อเวลา 15.00 น.  ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่มีผู้ร้องว่า นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.เขตหลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดปมคดีฉ้อโกง ถือว่าขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ โดยศาลรธน. มีมติ 7 ต่อ 2  วินิจฉัย ให้นายสิระ ขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส. 

 

ทั้งนี้ ศาลรธน. ได้ระบุว่า สืบเนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎร(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณีนายสิระ  เจนจาคะ (ผู้ถูกร้อง)  เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่ 812 /2538  คดีหมายเลขแดงที่ 2218 / 2538 เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10 )  

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 82 วรรคสอง และมีคำสั่งยกคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาผูู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

สิระ  เจนจาคะ  พ้นสภาพความเป็นส.ส.เขตหลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ

 

"สิระ"พ้นสภาพส.ส.  ศาลรธน.อ่านคำวินิจฉัยขัดคุณสมบัติความเป็นส.ส.

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า  นายสิระ  มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผลให้สมาชิกสภาพส.ส.สิ้นสุดลง

 

เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  นายสิระ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา นายสิระ จึงเป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง

 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง ( 1 ) ประกอบมาตรา 102 จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง คือ  วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561  มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 

หลังจากนี้ กกต.จะมีการพิจารณาดำเนินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา151 ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10ปี ปรับตั้งแต่  20,000 -200,000 บาท

 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี เป็นไปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 มาตรา 151 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

 

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด ยี่สิบปีในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย

 

อนึ่ง นายสิระ เจนจาคะ  ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทการทำหน้าที่ในสภาฯ ขณะเดียวกัน ยังเป็นส.ส.ที่ได้รับขนานนามจากแวดวงทางการเมือง ตามโลกโซเชียล เป็น "ส.ส.หิวแสง" บ้างก็มี เนื่องจาก "นายสิระ" มักเข้าไปติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน 

 

ไม่เพียงเท่านั้น "นายสิระ" ยังตกเป็นข่าวในช่วงแรกๆที่เข้ามาทำหน้าที่ส.ส. ด้วยการลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมหรู เป็นที่พักอาศัยบนที่ดินซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ช่วงนั้นเองปรากฎคลิปอื้อฉาว เป็นเหตุการณ์ที่"นายสิระ"กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายสิระต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากไม่มีตำรวจมาดูแลระหว่างที่ ส.ส.ลงพื้นที่ 

 

หรือแม้แต่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  "นายสิระ" เจ้าของพื้นที่เขตหลักสี่ ก็ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างรพ.สนามพลังแผ่นดินที่มีนพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ดำเนินการ จนมีวิวาทะตอบโต้กันผ่านสื่อมวลชน ระยะหนึ่ง 

 

เช่นเดียวกับ การออกมาแถลงข่าวตอบโต้ทางการเมืองกับ"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จนในที่สุด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาฯ  ส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นส.ส.จนนำมาสู่การอ่านคำวินิจฉัย "นายสิระ"  ขัดคุณสมบัติความเป็นส.ส. และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
 

เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน. มติ7:2 ให้สิระพ้นสมาชิกภาพส.ส.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ