ข่าว

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมศิลปากร เปิดให้สักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นบพระนำพร บวรสถาน พระพุทธรูปมงคลโบราณ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 64 ถึงวันที่ 9 มกราคม 65 ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ "ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงวัฒนธรรม" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้ 

 

  1. กิจกรรมสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นบพระนำพร บวรสถาน พุทธปฏิมามงคล 2565 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นประธาน และอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณอีก 9 องค์ ซึ่งมีตำนานการสร้างและนามอันเป็นสิริมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ได้แก่
  • พระพุทธรูปปางประทานพร 
  • พระไภษัชยคุรุ
  • พระอมิตายุส
  • พระพุทธรูปปางฉันสมอ
  • พระหายโศก
  • พระพุทธรูปปางห้ามญาติ (ปางประทานอภัย) 
  • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
  • พระชัยเมืองนครราชสีมา
  • พระชัย

เพื่อประทานพรให้เกิดสวัสดิมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่

 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่

                2. การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.30 น. 
โดยการแสดงในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย การรำอวยพร เปิดสังคีตศาลา ปีที่ 65 การแสดงชุด สรรพศิลป์ถิ่นสยาม และการแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง วันที่ 26 ธันวาคม 2564 การแสดงโขน ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่


            3. ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) เปิดให้เข้าชมความงดงามของอาคารโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ โดยมีวิทยากรนำชมการจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่งต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. 

"ของขวัญปีใหม่ 2565" กรมศิลป์ เปิดให้สักการะพระพุทธสิหิงค์ สิริมงคลปีใหม่

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565  กรมศิลปากร ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ