ข่าว

รอรับได้เลย "เยียวยา 5,000" กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน โอน 29 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เคาะแล้ว กลุ่มคนบันเทิงเตรียมรับเงิน "เยียวยา 5,000" หลังครม.เห็นชอบเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ เริ่มโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ รอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้

ตัวแทนบรรดาเหล่าศิลปิน นักร้อง คนบันเทิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ "คนทำงานกลางคืน" นำโดย คุณคฑาวุธ ทองไทย ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย คุณสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย คุณช.อ้น ณ บางช้าง ที่ปรึกษาสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย คุณฝอยทอง เชิญยิ้ม สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) คุณวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ต และคุณวีรวัฒน์ รัตนะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย

รอรับได้เลย "เยียวยา 5,000" กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน โอน 29 ธ.ค.นี้

ได้เข้ายื่นหนังสือ และมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เล็งเห็นถึงความลำบาก และให้ความห่วงใยพี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักร้อง นักแสดง และคนทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจากมาตรการของรัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับการเยียวยา ทุกกลุ่มอาชีพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้นำเรื่องการเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยากลุ่มคนทำงานบันเทิงแล้ว พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีจัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐ ทั้งจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยกำหนดให้ผู้ประกันตน

รอรับได้เลย "เยียวยา 5,000" กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน โอน 29 ธ.ค.นี้

ในกิจการดังกล่าว ได้รับเงิน "เยียวยา 5,000" บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับ สิทธิเยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน มีสัญชาติไทย ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มการโอนเงินเข้าสู่ บัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้
 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ฝากถึงผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง มาตรการดังกล่าวจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงอีกด้วย
 

logoline