ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง กกต. ให้ "จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้น เลขาธิการ กกต.

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง กกต. ให้  "จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้น  เลขาธิการ กกต.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 377/2564 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง "จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 377/2564 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก

 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณามีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ "พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง กกต. ให้  "จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้น  เลขาธิการ กกต.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ข้อ 14 และข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จึงให้ "พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา" พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยเหตุลาออก โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตำมข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

อิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด