ข่าว

วุฒิสภา เห็นชอบ "5 กสทช." ชุดใหม่ -ตีตก 2 คน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วุฒิสภา เห็นชอบ "กรรมการ กสทช." ชุดใหม่ 5 คน ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ - พิรงรอง รามสูต-สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ -ต่อพงศ์ เสลานนท์- ศุภัช ศุภชลาศัย ขณะที่ “กิตติศักดิ์ -ร.ท.ธนกฤษฏ์” โดนตีตก

การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ "กสทช." ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาเป็นรายงานลับ เนื่องจาก มีรายละเอียดบางประการที่จำเป็นต้องรักษาเป็นความลับ และพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ

 

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมลับแล้ว ที่ประชุมได้มีการนับคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ "กสทช." จำนวน 7 คน ผลปรากฏว่า   

 

1. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับคะแนนเสียง 212 เสียงต่อ 5 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง 

 

2.ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนเสียง 213 สียงต่อ 4 ไม่ออกเสียง 6 เสียง 

 

3. ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับคะแนนเสียง 210 เสียงต่อ 6 เสียง ไม่ออกเสียง 7 เสียง 

4. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้รับคะแนนเสียง 196 เสียงต่อ 19 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง  

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ได้รับคะแนนเสียง 205 ต่อ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 7 เสียง 

 

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้รับความเห็นชอบ  63 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 145คะแนน ไม่ออกเสียง 15คะแนน 

 

เช่นเดียวกับ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ด้านอื่นๆ ได้รับความเห็นชอบ  60 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 142 คะแนน ไม่ออกเสียง 21  คะแนน

 

ดังนั้น สรุปที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งหมด 5 คน และไม่เห็นชอบ 2 คน คือนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ  และร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ เนื่องจากได้รับความเห็นชอบน้อยว่า 124 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็น กรรมการ กสทช.

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ